Søg
 
Møde i

3. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 4021292

Status på ansøgning om tilladelse til at etablere forsøgsklinikker

Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøgsklinikker er sendt til Sundheds- og Ældreministeriet, som har kvitteret for modtagelsen af ansøgningen. Sundheds- og Ældreministeriet skriver: ”I perioden frem til at folketingsvalget vil blive afholdt og under den efterfølgende regeringsdannelse, kan Sundheds- og Ældreministeriet kun besvare spørgsmål af faktuel og administrativ karakter”. Vi må derfor forberede os på, at der går en rum tid, førend vi har en afklaring om vores ansøgning om forsøgsklinikker.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 27. maj 2019, pkt. 3

Sagen drøftet.

Anders Koefoed (V) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener