Søg
 
Møde i

9. Arbejdsplan

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3673729

Resume

Udkast til arbejdsplan for Udvalget for det nære sundhedsvæsen forelægges med henblik på drøftelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har med afsæt i drøftelser i Udvalget for det nære sundhedsvæsen udarbejdet et udkast til arbejdsplan.

Udkastet vedlægges.

Arbejdsplanen forsøger at konkretisere og nedbryde udvalgets fokusområder, som de fremgår i udvalgets foreløbige kommissorium.

Ved hvert møde forelægges der en række sager. Disse vil løbende blive tilføjet arbejdsplanen.

Arbejdsplanen har en dynamisk karakter og kan løbende tilpasses og justeres, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen ad vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen i temaerne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til arbejdsplan drøftes.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 9

Sagen drøftet. Tilføjelser til arbejdsplanen: Økonomimodellen i almen praksis, løbende opfølgning på de årlige handleplaner tilknyttet samt drøftelse af ø-model for lægedækning.

Bilag til punkt nr. 9:

Arbejdsplan


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener