Søg
 
Møde i

2. Udpegning af formand og næstformand

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3991807

Resume

Efter daværende formand Nicolai Nicolaisens udtrædelse af udvalget, skal udvalget i overensstemmelse med Styrelsesvedtægtens kap. 4, §13 udpege ny udvalgsformand.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Region Sjællands Styrelsesvedtægt kap. 4 om stående udvalg udpeger udvalgene efter §13 formand for udvalget.

På den baggrund indstilles det, at udvalget udpeger en ny formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, efter daværende formand Nicolai Nicolaisens udtrædelse af udvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges en ny formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 2

To formandskandidater blev indstillet til udvalget: Nuværende næstformand Christian Wedell-Neergaard og Trine Birk Andersen. Mundtlig afstemning blev foretaget i udvalget, hvilket førte til følgende resultat:

Jens Gredal: Trine Birk Andersen

Jens Ravn: Christian Wedell-Neergaard

Jan Herskov: Trine Birk Andersen

Julie Jacobsen: Trine Birk Andersen

Anders Koefoed: Christian Wedell-Neergaard

Anne Møller Ronex: Christian Wedell-Neergaard

Christian Wedell-Neergaard: Christian Wedell-Neergaard

Trine Birk Andersen: Trine Birk Andersen

Konstitueret formand Christian Wedell-Neergaard konstaterede stemmelighed 4:4, hvilket betyder, at den konstituerede formand kan fortsætte som formand. Christian Wedell-Neergaard konstaterede, at dette ikke er i overensstemmelse med det samlede udvalgs ønsker, og valgte derfor at trække sit kandidatur. Trine Birk Andersen er ny formand for udvalget.

Kirsten Rask (A) deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener