Søg
 
Møde i

4. Opfølgning på generel lægedækning og udløsning af ekstra lægekapaciteter i almen praksis

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3979696

Resume

På udvalgsmøde den 18. marts 2019 behandledes sag om udløsning af ekstra lægekapaciteter i almen praksis. Indstillingens punkt 2 om tilsagn om udløsning af ekstra lægekapaciteter ved behov blev udskudt til dette møde. Der er siden foretaget en halvårsevaluering af lægedækningen i regionen med henblik på at styrke udvalgets beslutningsgrundlag.

Sagsfremstilling

Resume af sagsfremstilling 18. marts 2019

Den årlige overenskomstbestemte lægedækningshøring fra efteråret 2018 viste et muligt behov for at øge kapaciteten i almen praksis i specifikke områder i regionen.

Indstillingens punkt 2 i sagsfremstillingen blev udskudt til dette møde. Punktet omhandlede tilsagn om, at administrationen ved behov kan udløse en ekstra lægekapacitet i hvert af områderne:

· Hvalsø/Tølløse (Holbæk og Lejre Kommune)

  • Vordingborg kommune, særligt Møn og Præstø

· Mørkøv, Svinninge og Jyderup (Holbæk Kommune)

Halvårsevaluering april 2019

Siden udvalgsmødet i marts 2019 er der udført en halvårsevaluering af lægedækningshøringen fra efteråret 2018 om kapaciteten i almen praksis (halvårsevaluering vedlagt som bilag).

Denne halvårsevaluering viser, at der kan blive behov for at udløse ekstra lægekapaciteter i nedenstående områder:

· Hvalsø/Tølløse (Holbæk og Lejre Kommune)

  • Vordingborg kommune, særligt Præstø

· Mørkøv, Svinninge og Jyderup (Holbæk Kommune)

· Sorø Kommune, særligt Sorø by

I disse områder er kapaciteten nu så snæver, at der kan opstå behov for at udløse ekstra kapacitet for at sikre borgernes rettigheder – herunder ret til at vælge mellem to åbne praksis indenfor en afstand på 15 km fra borgerens bopæl.

Sundhedslovens § 57 tilsiger, at Regionsrådet har ansvaret for at sikre, at alle borgere kan tilmeldes en praktiserende læge.

Begrundelse for indstillingen

Der gennemføres hvert efterår en lægedækningshøring, hvor lægerne bliver bedt om at svare på, hvor mange patienter de kan have tilmeldt deres praksis det kommende år. På baggrund af dette vurderes den samlede lægedækning i regionen for det kommende år.

I løbet af året kan der ske ændringer, som påvirker denne kapacitetsberegning:

· Tilkendegivelse om antal patienter er ikke bindende og praksis kan ændre deres kapacitetsoplysninger i løbet af året.

· Samarbejdsudvalget giver tilladelse til bl.a. nedsat patienttal med baggrund i alder, sygdom mv.

· Praksis bliver solgt, hvilket kan give anledning til kapacitetsændringer

· Lægedækningssituationen i de forskellige områder påvirker naboområderne.

· Etablering af udbudsklinikker øger kapaciteten, idet en udbudsklinik kan rumme 2.700 patienter pr. kapacitet, hvorimod en PLO-Praksis gennemsnitlig rummer ca. 1.700 patienter pr. kapacitet.

Sorø Kommune er et godt eksempel på et område, som ved lægedækningshøringen i efteråret 2018 viste god kapacitet, men hvor den ledige kapacitet på et halvt år er reduceret og opbrugt.

De fire udpegede områder nævnt ovenfor er sårbare og usikre i forhold til, om der er kapacitet nok til at sikre borgerne læge. De normale procedurer for udløsning af ekstra kapaciteter har et langt tidsmæssigt aftræk. Derfor er der behov for en forhåndstilladelse fra politisk hold, til at administrationen kan agere hurtigt og kan udløse en ekstra kapacitet i disse udpegede områder.

Økonomi

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med udløsning af de yderligere kapaciteter, idet udgifterne til disse nye kapaciteter er indeholdt i de midler, der er forudsat tilført området i forlængelse af de årlige økonomiaftaler.

Eventuelle indtægter i forlængelse af salg af kapaciteter vil blive allokeret til indsatser i relation til rekruttering og fastholdelse på praksisområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tilsagn om, at administrationen ved behov kan udløses én ekstra lægekapacitet i hvert af områderne Hvalsø/Tølløse, Vordingborg Kommune, Sorø Kommune og området omkring Mørkøv, Svinninge og Jyderup.

Sagen afgøres af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 4

Tiltrådt. Formandskabet inddrages ved udløsning af ekstra lægekapaciteter. Udvalget modtager løbende orienteringer m udløsning af ekstra lægekapaciteter i forbindelse med udvalgsmøder.

Bilag til punkt nr. 4:

Halvårsevaluering af analyse af lægedækning april 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener