Søg
 
Møde i

10. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for det nære sundhedsvæsen Brevid: 3830964

Præhospitalt center: Årsrapport 2018

Statusrapport for Præhospitalt Centers aktiviteter i 2018 er offentliggjort. Heri fremhæves bl.a. den appbaserede kørselsvejledning til brug for reddere i ambulancerne og lægevagten, som Præhospitalt Center har udviklet i samarbejde med Falck. Præhospitalt Center vandt i 2018 den landsdækkende arbejdsmiljøpris for app’en, som er et godt eksempel på værdien af medarbejderdreven innovation.

Læs hele rapporten her.

Orientering om status for satspuljeansøgning vedr. bedre digitalt understøttet specialistrådgivning

Region Sjælland har i marts 2019 ansøgt om støtte fra satspuljen ”Etablering af læge- og sundhedshuse”. Det ansøgte projekts titel er ”Digitale veje til styrket specialistrådgivning til kommunale akutfunktioner og til almen praksis”, et projektforslag udviklet i samarbejde med Næstved, Ringsted og Roskilde Kommuner. Næstved og Ringsted Kommuner har også har indsendt ansøgninger til samme pulje, kun Ringsted har fået tilsagn om bevillig. I øvrigt har Lolland, Vordingborg og Slagelse Kommuner fået tilsagn om bevilling.

Region Sjælland har ansøgt om i alt 15 mio. kr. D. 3. maj 2019 modtog Regionen Sjælland tilsagn om støtte på i alt 5 mio. kr. Den videre proces for udfoldelse af projektet kommer til at foregå i forlængelse af Regionsrådets budgetforhandlinger og i forbindelse med handleplanerne tilknyttet ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Tilsagn om satspuljestøtte er vedlagt som bilag.

Fremskudt funktion på plads i Lejre Kommune på bl.a. Holbæk Sygehus

Lejre kommune har netop offentliggjort nyheden om, at en sygeplejerske fra Lejre Kommune nu får sin faste gang på Holbæk Sygehus. Her skal hun samarbejde med indlagte borgere fra Lejre Kommune, deres pårørende og sygehusets personale. Målet er, at det skal blive lettere og tryggere for borgerne at vende hjem efter indlæggelsen. Også i resten af regionen styrker Lejre Kommune samarbejdet med sygehusene.

Det kan bemærkes, at denne fremskudte kommunale funktion også er etableret i en række andre kommuner.

Læs hele nyheden her.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen mandag den 13. maj 2019, pkt. 10

Sagen drøftet.

Udvalget drøftede forslag fra administrationen til en projektbaseret model for sundhedsdækning på Orø. Udvalget indkaldes til ekstraordinært møde om sagen den 27. maj 2019 i forbindelse med regionsrådsmøde.

Bilag til punkt nr. 10:

Tilsagn om støtte fra puljen om læge og sundhedshuse


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener