Søg
 
Møde i

6. Udkast til program for udvalgets studietur

Åbent

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering Brevid: 4127853

Resume

Udvalget ønsker at afholde en endags studietur til Odense. Studieturen er fastlagt til at være den 19. november 2019. I sagen fremlægges et forslag til formål, overordnet indhold og program for studieturen.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 12. marts 2019 at tage på en endags studietur til Odense. Studieturen er efterfølgende fastlagt til at være den 19. november 2019.

På udvalgsmødet den 12. marts 2019 besluttede udvalget, at tage til området omkring Odense, der har en stor koncentration af organisationer og virksomheder der arbejder med robotteknologi, automatisering og digitalisering.

For studieture for udvalg gælder, at der er afsat et fast beløb på op til 12.000 kr. pr. medlem pr. fireårige funktionsperiode. Beløbet skal bl.a. dække over transport, hotelophold, forplejning, time-dagpenge mv.

På baggrund af beslutningen fremlægges forslag til formål, overordnet indhold og program for studieturen.

Formål og forslag til program

Udvalget har i sit virke fokus på initiativer som tilskynder forenkling samt bedre og smartere logistik i sundhedsvæsenet. Udvalget har også fokus på selvbetjenings- og andre digitale løsninger, som mindsker bureaukrati og letter hverdagen og aflaster regionens borgere og ansatte.

Formålet med studieturen er derfor, at udvalget kan hente inspiration og inddrage andres erfaringer med at arbejde med sundhedsinnovation.

Dette kan eksempelvis være relevant i forbindelse med byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge. Af samme grund foreslås det, at der inviteres 2-3 medarbejdere med fra Region Sjælland, der kan have gavn af at deltage og overvære de samme præsentationer som udvalget får.

Det skal bemærkes, at Region Syddanmark og Odense Kommune er værter for den internationale sundhedsinnovationskonference WHINN (Week of Health and INNovation) den 19.-21. november. Konferencen bliver afholdt på Welfare Tech i Odense, hvorfor udvalget ved deres besøg vil opleve, at der er en række andre aktiviteter i huset.

Forslag til overordnet program for studieturen

Formiddag

Afgang, Regionshuset

Afgang ca. 7.30

Welfare Tech

- Rundvisning og besøg ved Welfare Tech

- Dialog med direktøren for Welfare Tech, Christian Graversen

- OPI projekt vedr. psykiatri sengepladser

- Syddansk Sundhedsinnovation

Frokost

Eftermiddag

Odense Universitetshospital

- Velkomst ved Odense Universitetshospital direktør

- Oplæg vedr. Flowstyring via Cetrea-skærme, elektronisk medicinskab, sporing af udstyr – evt. anden automatisering på det akutte område

- Digital opgavestyring (RoOS), softwarerobot til standard-notater (Manatee) og digital bestillingsproces hos eksterne

- Demonstration af UV-Sterilizer robot

Udvalgsmøde

Afholdes i lokale på OUH

Aften

Middag

Middag på restaurant i Odense

Hjemkomst, Regionshuset

Hjemkomst ca. 21.30


Økonomi

Der budgetteres på det foreliggende grundlag med en udgift pr. deltager på ca. 2.000 kr. pr. udvalgsmedlem fordelt på forplejning og transport.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

· Ramme og program for studietur fastlægges på det beskrevne grundlag.

· At der inviteres 2-3 relevante medarbejdere fra Region Sjælland med på studieturen.

Sagen afgøres af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering mandag den 2. september 2019, pkt. 6

Udvalget fastlagde rammen og programmet for studieturen.

Udvalget anbefaler, at invitere relevante administrative medarbejdere fra Region Sjælland med på studieturen.

Susanne Lundvald (A), Felex Pedersen (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Udvalget for afbureaukratisering og moderniserings behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener