Søg
 
Møde i

9. Uddannelsesanalyse 2018

Åbent

Udvalget for Regional Udvikling Brevid: 3908252

Resume

Uddannelsesområdet er et vigtigt indsatsområde for Region Sjælland. Mange unge har langt til uddannelse, der er mange unge uden hverken job eller uddannelse og regionen har for få faglærte og højtuddannede. Derfor udarbejdes hvert år en uddannelsesanalyse for, at udviklingen på uddannelsesområdet kan følges tæt. Administrationen indstiller, at Udvalget tager orienteringen om Uddannelse 2018 til efterretning, og at Udvalget godkender administrationens oplæg til den videre proces.

Sagsfremstilling
Uddannelsesanalyse 2018, som er vedlagt, er en analyse, der udarbejdes én gang årligt. Det er sjette gang analysen laves som en årlig opfølgning på de nationale målsætninger og regionens egne mål på uddannelsesområdet. Analysen bidrager samtidig til, at uddannelsesindsatsen i Region Sjælland sker på et oplyst grundlag.

Uddannelsesanalyserne efterspørges af regionens samarbejdspartnere i kommunerne og på uddannelsesinstitutionerne. For at udviklingen på uddannelsesområdet kan følges fra år til år, er analysens opgørelser i vidt omfang de samme hvert år. Dette år indeholder analysen dog en opdeling på køn og har desuden et særligt fokus på regionens nettotilflytning opdelt på aldersgrupper.

Uddannelsesanalyserne har hvert år et særtema, som stiller skarpt på en særlig udfordring inden for uddannelsesområdet i Region Sjælland. Særtemaet i dette års analyse er fremtidens behov for digitale, tekniske og naturvidenskabelige kompetencer. De tidligere analyser viste, at behovet for uddannede med såkaldte STEM-kompetencer (Science,Technology,Engineering,Math) er stort i Region Sjælland.

Uddannelsesanalyse 2018’s forankring i geografien

Analysen sendes til alle relevante uddannelsesaktører. Administrationen gennemfører på den baggrund en række møder, som vil have til formål at:

· Præsentere Uddannelsesanalysens væsentligste konklusioner for uddannelsesaktørerne.

· Skabe en fælles forståelse for udfordringer og en fælles strategisk retning i geografien.

· Skabe et grundlag for at udmønte de regionale udviklingsmidler, der er øremærket uddannelsesområdet (4 mio. kr.).

Ved Udvalget for Regional Udviklings møde den 29. maj 2019 præsenteres Udvalget for et forslag til en fælles retning på uddannelsesområdet, som kan danne grundlag for udmøntningen af uddannelsesmidler.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for Regional Udvikling tager orienteringen om Uddannelsesanalyse 2018 til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for Regional Udvikling.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 20. marts 2019, pkt. 9

Sag udsat, idet administrationen fortsætter dialogen med aktører.

Flemming Damgaard Larsen (V), Jens Ravn (V), Lars Folmann (O) og Torben Haack (F) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:

Uddannelsesanalyse 2018


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener