Søg
 
Møde i

2. Studietur for udvalget

Åbent

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde Brevid: 3847340

Resume

Udvalget besluttede på mødet den 31. oktober 2018 at tage på studietur i foråret 2019 med udgangspunkt i Eurotunnelen.

I sagen fremlægges et forslag til formål, overordnet indhold og program for studieturen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde har mulighed for at tage på en studietur for at indhente inspiration og drage nytte af nye erfaringer med deres fokusområder.

Udvalget har i sit virke fokus på en stærk Femern Bælt-korridor, idet Femern Bælt-korridoren bliver en gamechanger for udviklingen i Region Sjælland. Med den kommende faste forbindelse over Femern Bælt skabes et stort regionalt udviklingspotentiale på linje med andre lignende store infrastrukturprojekter i Europa.

Udvalget besluttede ved mødet den 31. oktober 2018 at komme på studietur med udgangspunkt i Eurotunnelen i foråret 2019 om muligt.

På den baggrund fremlægges forslag til den endelige dato, formål, overordnet indhold og program for studieturen.

Formål og overordnet indhold for studieturen

Formålet med turen foreslås at være at studere store grænseoverskridende infrastrukturanlæg og deres betydning for den regionale udvikling i områderne omkring infrastrukturanlægget.

I den ene del af programmet foreslås indlagt møder med regionale politiske repræsentanter fra de to naboregioner til Eurotunnelen under den engelske kanal (Pas de Calais og Ashford). Fokus for møderne vil være på effekterne af tunnelen i forhold til udviklingen i de to grænseregioner, de politiske prioriteringer og indsatser (før, under og efter byggeriet) samt drøftelser af hvordan potentialerne udnyttes bedst muligt ved nye store infrastrukturanlæg. Endvidere besøges selve tunnelanlægget (Eurotunnel) og en del af rejsen foregår med højhastighedstog (Eurostar) bl.a. gennem tunnelen.

I Bruxelles foreslås tre møder. Besøg og møde på Greater Copenhagens EU kontor. Møde med ambassadør/transportråd på den danske repræsentation i Bruxelles om ”state of the union”, herunder Brexit. Møde i INEA i EU-kommissionen bl.a. om forudsætningerne for EU-støtte til Femern Bælt-tunnelen, herunder CEF, TEN-T og ScanMED korridoren.

Forslag til overordnet program for studieturen

Dag 1

Formiddag

- Fly fra Kastrup til Bruxelles.

Eftermiddag

- Greater Copenhagens EU-kontor.

- Den danske repræsentation i EU.

- INEA, EU-kommissionen.

Middag og overnatning

Bruxelles

Dag 2

Formiddag

- Højhastighedstog (Eurostar) fra Bruxelles til Calais Fréthun.

Eftermiddag

- Møde med politiske repræsentanter fra Pas de Calais.

- Besøg i Eurotunnel.

Middag og overnatning

Calais

Dag 3

Formiddag

- Højhastighedstog fra Calais gennem tunnelen til Ashford.

Eftermiddag

- Møde med politiske repræsentanter fra Ashford.

- Bus til Heathrow Airport og fly til Kastrup.

Turen foreslås afholdt den 24.-26. juni 2019. Studieturen arrangeres i samarbejde med Femern Belt Development.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det overordnede program godkendes.

2. Tidspunktet for studieturen besluttes endeligt.

Sagen afgøres af Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Behandling i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde torsdag den 24. januar 2019, pkt. 2

Indstilling fulgt, idet det forelagte program godkendes, samt at udvalget ønsker at tage på studietur den 26.-28. juni 2019.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener