Søg
 
Møde i

5. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

Brevid: 3830930

Greater Copenhagen

Greater Copenhagens bestyrelse (The Greater Copenhagen & Skåne Committee) har afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. november og ordinært bestyrelsesmøde den 12. december 2018. På møderne besluttede man at videreføre samarbejdet med få justeringer som følge af den kommende danske erhvervsfremmelovgivning.

Det indebærer bl.a. at komiteens formål og de danske regioners indflydelse fastholdes, at finansieringen for 2019 er på plads, men at der i 2019 skal sikres en måde, hvordan finansieringen fra 2020 kan ske.

Fra 1. januar 2019 træder Region Halland og de seks kommuner i Halland ind i samarbejdet, der samtidig ændrer navn til Greater Copenhagen Committee.

Som en del af den årlige rotation i Greater Copenhagens formandskab afløses Heino Knudsen, Region Sjælland den 1. januar 2019 på formandsposten af Frank Jensen, Københavns Kommune. Heino Knudsen fortsætter i 2019 i formandskabet sammen med Region Skånes nye regionsrådsformand Carl-Johan Sonesson og en repræsentant fra Region Halland.

Den 23. november 2018 afholdt Greater Copenhagen sit årlige topmøde. Mødet – der har politikere i Greater Copenhagens fire regioner og 85 kommuner som primær målgruppe – havde transport og infrastruktur og arbejdet med det fælles trafikcharter som tema. Topmødet blev afholdt på Sørup Herregård ved Ringsted og havde ca. 125 deltagere.

Medlem i udvalget samt bestyrelsesmedlem i Greater Copenhagen Evan Lynnerup vil kort uddybe sagen.

Myndighedsgodkendelse af Femern-forbindelsen

Fredag den 28. december 2018 var en stor mærkedag for den kommende Femern-forbindelse. Femern A/S fik her myndighedsgodkendelsen af projektet og har, i henhold til tyske regler, 14 dage til at gennemgå godkendelsen, inden den endeligt underskrives. I den proces kan der alene ske mindre, redaktionelle ændringer af godkendelsen. Selve godkendelsen er et juridisk dokument på mere end 1.000 sider, der baserer sig på den 14.000 sider lange ansøgning, som Femern A/S har været ansvarlige for at udarbejde.

Den tyske myndighedsgodkendelse kan påklages ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig, hvilket Femern A/S har forberedt sig på vil ske. En tysk retssag vil have betydning for, hvornår byggeriet for alvor kan begynde på tysk side. Forventeligt vil det senest være i 2020. Region Sjælland markerede begivenheden med en pressemeddelelse. Denne er vedlagt.

Behandling i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde torsdag den 24. januar 2019, pkt. 5

De aktuelle sager blev forelagt.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

2018-12-28 PM Glæde i Region Sjælland over tysk Femern-godkendelse


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener