Søg
 
Møde i


Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

8. Orientering om kontrolstatistik for 2018

Resume

Der orienteres om tilgangen til kontrolstatistikken for 2018. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolstatistikudvalget består i år af Konsulent Troels Petersen, Chefkonsulent Morten Beck Skafte, Fysioterapeut Marjanne den Hollander og Fysioterapeut Morten Kronborg.

Udvalget har foretaget høringer af samtlige fysioterapeuter, som lå over højestegrænserne.

Højestegrænserne er fordelt således jf. overenskomsten:

Maksimalt 10 procent over regionsgennemsnittet på speciale 61.

Maksimalt 25 procent over regionsgennemsnittet på speciale 51.

Maksimalt 4 normalbehandlinger i gns. pr. patient med progressiv lidelse.

Maksimalt 10 procent over landsgennemsnittet på ridefysioterapi.

Der er blevet sendt 44 høringsbreve ud i år. Fordelingen har været på 22 høringsbreve vedr. progressive patienter, 18 høringsbreve vedr. speciale 51 og speciale 62 og 4 høringsbreve vedr. ridefysioterapi.

Kontrolstatistikudvalget har holdt møde den 9. maj 2019, hvor det blev besluttet at tage i alt 28 sager til efterretning.

Sager, som er taget til efterretning, har bl.a. taget udgangspunkt i ophørte ydere, relevante redegørelser for behandlingsomfang, samt manglende statistisk omfang af patientgrundlag.

De resterende 16 sager fordeler sig på henstillingssager og sager om tildeling af højestegrænser, som kræver Samarbejdsudvalgets beslutning. Disse vil fremgå af de efterfølgende sager på dagsordenen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener