Søg
 
Møde i

Møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10:00

Regionshuset i Sorø

Journalnummer: 17-001658

28. Eventuelt

  1. Forretningsordenen er blevet tilrettet, og medbringes i fysisk form til at blive underskrevet.

  1. Fysioterapeuterne vil på Samarbejdsudvalgets møde den 30. oktober 2019, fremlægge en tilpasset ansøgning til ændring af §24 til drøftelse.

Beslutning

Orientering er taget til efterretning.

Fysioterapeuterne orienterer om, at de til næste Samarbejdsudvalgsmøde vil fremsende ansøgning til §2 aftale vedr. GLA:d-forløb.

Fysioterapeut Hans Andersen deltog ikke i Samarbejdsudvalget for Fysioterapis behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 28:

Forretningsorden


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener