Søg
 
Møde i

5. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4040268

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. juni 2019, pkt. 5

Formanden orienterede om, at tidsplanen for indgåelse af økonomiaftale mellem Regeringen og Danske Regioner er ukendt som følge af de igangværende regeringsforhandlinger. Det forventes, at der vil blive indgået en aftale i august. Som følge heraf vil mødeplanen for Regionsrådets 1. og 2. behandling af budget 2020 blive justeret.

Jorun Bech (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Gitte Simoni (O), Jan Herskov (O), Christian Wedell-Neergaard (C), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Torben Haack (F) og Lars Hoppe Søe (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener