Søg
 
Møde i

14. Politisk mødeplan 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3988599

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet i 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til den politiske mødeplan for 2020.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

  • 11 forretningsudvalgsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 9.30, med undtagelse af møde i august, som afholdes fredag den 14. august
  • 10 regionsrådsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 16.00, hvor der vil være temamøde forinden
  • Der er reserveret foreløbige datoer til udvalgsmøder. Udvalgsmøderne er søgt placeret samlet så vidt muligt inden for samme uge for at gøre sagsgangene så korte som muligt og for at sikre, at sagerne kan nå med til næste møde i Forretningsudvalget. Mødeplanen for udvalgene skal godkendes i de enkelte udvalg
  • Der er reserveret dato til afholdelse af døgnseminar for Regionsrådet i forlængelse af regionsrådsmøde den 2. marts 2020 (2.-3. marts 2020)
  • Der er reserveret datoer til afholdelse af budgetseminar den 12. maj 2020 og den 25. august 2020

Som bilag er vedlagt kalender med datoer for de foreslåede møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Når mødeplanen er godkendt i alle udvalg, vil medlemmerne modtage de relevante mødeindkaldelser til de politiske møder via den elektroniske kalender (Outlook).

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Det indstilles, at

  1. møderne i Forretningsudvalget for 2020 godkendes
  2. møderne i Regionsrådet for 2020 godkendes
  3. de planlagte temamøder i Regionsrådet for 2020 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens pkt. 1. Indstillingens punkt 2 og 3 godkendes af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. maj 2019, pkt. 18

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 og 3 anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 27. maj 2019, pkt. 14

Indstillingens punkt 2 og 3 godkendt.

Freddy Blak (A), Charlotte Petersson (A), Anders Koefoed (V), Per Nørhave (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 14:

Mødekalender 2020 FU og RR


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener