Søg
 
Møde i

12. Anmodning fra regionsrådsformand Heino Knudsen om behandling af forslag om økonomisk analyse

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3849777

Resume

Anmodning fra regionsrådsformand Heino Knudsen om behandling af forslag om økonomisk analyse.

Sagsfremstilling

Regionsrådsformand Heino Knudsen har i mail af 3. december 2018 anmodet om, at følgende forslag behandles af Regionsrådet:

Regionsrådet konstaterer, at de økonomiske rammer for regionerne fastlægges i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Vi konstaterer samtidig at væksten i sundhedsbudgetter i Danmark over en årrække, ikke er steget i samme takt som de lande vi normalt sammenligner os med. For fremadrettet at sikre de bedst mulige økonomiske rammer for regionerne er Regionsrådet enig om, at der frem mod forhandlingerne om en økonomiaftale for 2020, skal skabes et så stærkt grundlag som muligt for forhandling om regionernes økonomi. Regionsrådet vil derfor iværksætte et arbejde, der skal identificere og belyse særlige udfordringer af strukturel karakter, herunder bl.a. demografiske forhold. Resultatet af arbejdet vil indgå i grundlaget for Region Sjællands deltagelse i arbejdet i Danske Regioner om økonomiaftale for 2020. Region Sjælland vil desuden anmode om, at der ses på nogle af de styringsudfordringer der er oplevet med: etårige budgetter, der gør det svært at håndtere store og flerårige forandringsprojekter, p/l rul midt i budgetåret og den manglende gennemskuelighed ved udarbejdelse af både udgifts- og omkostningsbaserede budgetter og regnskaber.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 14

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten anbefaler forslaget.

Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte imod forslaget.

Radikale Venstre tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 12

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten stemte for forslaget.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre stemte imod forslaget.

Dermed blev forslaget vedtaget.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener