Søg
 
Møde i

10. Ændring af pladser i flere udvalg

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3841533

Resume

Ellen Knudsen ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle, Camilla Hove Lund ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp og Ursula Dieterich-Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle. Der skal derfor vælges nye medlemmer til disse udvalg

Sagsfremstilling

Med virkning fra 1. januar 2019 er der følgende ønsker om udtræden af udvalg og skift af udvalgspladser:

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, og § 15, stk. 3, i regionsloven.

De konservative afgiver med virkning fra 1. januar 2019 en plads i Udvalget for Sundhed for alle til et medlem af Venstre, som er i samme valggruppe.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for Sundhed for alle. Valggruppen har oplyst, at Ellen Knudsen (C) ønsker at udtræde af udvalget, og at den ledige plads besættes med Evan Lynnerup (V).

Camilla Hove Lund (V) ønsker samtidig at udtræde af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp. Venstre har oplyst, at gruppen ønsker at indstille Ellen Knudsen (C) til den ledige plads i samarbejdsudvalget.

Ursula Dieterich-Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle.

Enhedslisten har oplyst, at gruppen ønsker at indstille Jørgen Holst til den ledige plads i Udvalget for Sundhed for alle.

Økonomi

Sagerne er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Ellen Knudsen ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle. Regionsrådet vælger Evan Lynnerup til Udvalget for Sundhed for alle.

2. Regionsrådet tager til efterretning, at Camilla Hove Lund ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp. Regionsrådet vælger Ellen Knudsen til Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.

3. Regionsrådet tager til efterretning, at Ursula Dieterich-Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle. Regionsrådet vælger Jørgen Holst til Udvalget for Sundhed for alle.

Sagerne afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 11

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 10

Godkendt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener