Søg
 
Møde i

9. Indstilling af bestyrelsesmedlem til Erhvervshus Sjællands bestyrelse

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3832365

Resume

1. januar 2019 etableres et nyt erhvervshus i Region Sjælland. Der skal i den forbindelse udpeges en selvstændig bestyrelse. Region Sjælland skal udpege ét medlem til Erhvervshus Sjællands bestyrelse.

Sagsfremstilling

Reformen af erhvervsfremmesystemet træder i kraft 1. januar 2019. Det betyder bl.a., at der etableres ét nyt Erhvervshus Sjælland. Erhvervshus Sjælland får hovedkontor i Sorø og et filial i Vordingborg. Erhvervshus Sjælland vil erstatte det nuværende Væksthus Sjælland, og medarbejdere derfra overflyttes til det nye Erhvervshus. Der nedsættes en samlet bestyrelse, som skal sikre effektiv opgavevaretagelse, der møder virksomhedernes behov og tværkommunale prioriteter for erhvervsudvikling.

Erhvervshusenes bestyrelse består af 11 medlemmer, heraf 1 formand og 1 observatør. Derudover består bestyrelsen af 3 kommunale repræsentanter, 4 virksomhedsrepræsentanter, 1 repræsentant fra en videninstitution, 1 repræsentant for en arbejdstagerorganisation, 1 medlem udpeget af Region Sjælland, og 1 observatør udpeget af Erhvervsministeriet.

KKR Sjælland har på et møde d. 14. november 2018 udpeget Borgmester for Guldborgssund Kommune, John Brædder, som formand for bestyrelsen. Ligeledes har de udpeget Borgmester for Stevns Kommune Anette Mortensen, Borgmester for Køge Kommune Marie Stærke og Borgmester for Vordingborg Kommune Mikael Smed som medlemmer af Erhvervshus Sjællands bestyrelse.

Det første møde afholdes 18. december 2018, og forventes primært at handle om overgangen fra Væksthus til Erhvervshus.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem til Erhvervshus Sjællands bestyrelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. december 2018, pkt. 10

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten anbefaler Peter Jacobsen (O).

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre anbefaler Evan Lynnerup (V).

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. januar 2019, pkt. 9

Peter Jacobsen (O) og Evan Lynnerup (V) var bragt i forslag.

For Peter Jacobsen (O) stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten.

For Evan Lynnerup (V) stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed blev Peter Jacobsen (O) valgt.

Jens Gredal og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener