Søg
 
Møde i

3. Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3995871

Resume

Der er iværksat en række initiativer til at optimere anvendelsen af Sundhedsplatformen på baggrund af prioritering af midler fra Budgetaftalen 2018 og 2019. De væsentlige fokuspunkter for udviklingen af SP lige nu er to initiativer til forbedring af lægernes anvendelse af SP –Talegenkendelse og Canto (iPad) samt løbende medicineringsforbedringer. Sagsfremstillingen vil på mødet blive suppleret af en mundtlig præsentation.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen følger op på de indsatsområder, der senest er rapporteret på møder i den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen den 14. januar og 11. marts 2019.

Programmet ’Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen’ består af følgende fire indsatsområder:

1. Etablering af SP specialistteam.

2. SP data som styringsværktøj for ledere.

3. Bedre understøttelse af videndeling mellem faggrupper.

4. Bedre mulighed for at følge egne indmeldte ændringsønsker og problemrapporteringer i det nuværende sags- og fejlindmeldingssystem (HPSM).

Derudover er to afledte projekter blevet defineret som svar på klinikerbehov, der er identificeret i arbejdet med de fire indsatser.

1. Pilotimplementering af Canto – adgang til SP for læger ved brug af tablet.

2. Analyse af kort log-on – mulighed for at anvende et adgangskort som hurtigere vej til log-on på SP.

De fleste indsatser med tilhørende delprojekter er afsluttet primo 2019, og nærværende status ser primært på to initiativer til forbedring af lægernes anvendelse af SP, nemlig Talegenkendelse og Canto (iPad) samt løbende medicineringsforbedringer.

Der er vedlagt et notat til sagen der beskriver status og initiativer på områderne nærmere.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 3

Orientering om status på indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen blev taget til efterretning.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Status på initiativer under ”Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener