Søg
 
Møde i

7. Studietur

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3995548

Resume

Det skal på mødet afklares hvorvidt Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen ønsker at administrationen sætter et arbejde i gang med henblik på afvikling af en studietur i 4. kvartal 2019.

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe har senest på mødet den 12. november 2018 drøftet hvorvidt de ønsker at komme på studietur, herunder formålet.

Der var ikke opbakning til at gennemføre en tur til Cambridge University Hospital. Det blev efterfølgende drøftet hvorvidt der kunne findes relevante alternativer i udlandet eller i Danmark, uden at der blev konkluderet på drøftelsen.

Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen bedes tage stilling til hvorvidt det ønskes, at administrationen arbejder videre med at planlægge en studietur, herunder formålet med turen.

Af hensyn til budgetprocessen vil en evt. studietur først kunne gennemføres i 4. kvartal 2019.

Med udvalgets stillingtagen og evt. input til formål vil administrationen - i samarbejde med udvalgets formandskab – sætte et program sammen for en evt. studietur til endelig stillingtagen på mødet den 8. september 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til hvorvidt de ønsker at der arrangeres en studietur i 4. kvartal 2019.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 13. maj 2019, pkt. 7

Administrationen vil - i samarbejde med udvalgets formandskab - sætte et program sammen med fokus på patientsikkerhed til endelig stillingtagen på mødet den 8. september 2019.

Nikolaj Bolsing Bak, Anja Raun, Tonny Nielsen, Birgit Lind Pedersen, Thomas Houe, Charlotte Petersson (A) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener