Søg
 
Møde i

5. Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3912942

Resume

Forretningsudvalget tog på deres møde den 25. februar 2019 orientering om ’ Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen’ til efterretning. Samme sag forelægges hermed Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget tog på deres møde den 25. februar 2019 orientering om ’ Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen’ til efterretning. Sagen omfatter udviklingen for hele 2018.

Udviklingen er beskrevet i vedlagte sagsfremstilling, notat og præsentation. Sagen er identisk med den blev forelagt Forretningsudvalget den 26. november 2018.

I forbindelse med Forretningsudvalgets behandling af sagen blev det aftalt, at sagen fremadrettet som udgangspunkt forelægges den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen inden behandling i Forretningsudvalget. Altså en tilbagevenden til den praksis som var gældende frem til og med 2. kvartal 2018.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 11. marts 2019, pkt. 5

Orientering fra Forretningsudvalgsmødet den 25. februar 2019 om udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live, blev taget til efterretning.

Det bemærkes til opgørelsen bl.a., at der fortsat er lokale forskelle der arbejdes på at udligne.

Det bemærkes desuden, at Forretningsudvalget i forbindelse med deres behandling besluttede, at orienteringen om udvikling i aktivitet mv. som udgangspunkt vil blive behandlet i Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen inden behandling i Forretningsudvalget.

Søren Rask Bredkjær, Freddy Blak (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

FU sagsfremstilling_Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen

Bilag_Notat_Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder 2018

Bilag_PP_Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder 2018


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener