Søg
 
Møde i

4. Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3869905

Resume

Det blev i efteråret 2018 besluttet politisk, at iværksætte programmet ”Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen” med fire centrale indsatsområder. Programmet blev berammet til at løbe frem til årsskiftet 2018/2019. Arbejdet med de fire indsatsområder har givet gode resultater, men ikke alle planlagte aktiviteter indsatsområder er fuldt gennemført ved udgangen af 2018.

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen besluttede den 10. september 2018 at igangsætte programmet ”Indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen”. Programmet består af følgende fire indsatsområder:

1. Etablering af SP specialistteam.

2. SP data som styringsværktøj for ledere.

3. Bedre understøttelse af videndeling mellem faggrupper.

4. Bedre mulighed for at følge egne indmeldte ændringsønsker og problemrapporteringer i det nuværende sags- og fejlindmeldingssystem (HPSM).

Derudover er to afledte projekter blevet defineret efter ønske fra klinikerne:

- Pilotimplementering af Canto – adgang til SP for læger ved brug af tablet.

- Analyse af kort log-on – mulighed for at anvende et adgangskort som hurtigere vej til log-on på SP.

I vedlagte oversigt gives status for hver af de fire centrale indsatser samt de to afledte projekter. Som en del af status angives det:

- Om alle aktiviteter iht. kommissorium fra direktionen er afsluttet i 2018, eller om der er behov for at overføre aktiviteter til 2019.

- Om arbejdet har givet anledning til at definere nye aktiviteter, som med fordel kan gennemføres i 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 14. januar 2019, pkt. 4

Status på indsats for individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation mv. til klinikerne i Sundhedsplatformen blev forelagt til orientering. Det bemærkes bl.a., at spredningen af de gode erfaringer fra indsatserne bør prioriteres og estimeres økonomisk. Sagen vil blive fulgt nøje af den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Bilag til punkt nr. 4:

Bilag_status på indsats for individuel brugertilpasning videndeling mv


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener