Søg
 
Møde i

5. Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3869606

Resume

Forretningsudvalget behandlede på deres møde den 26. november 2018 sag om ’Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live’. Samme sag forelægges hermed også Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen til orientering.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2019 vil det fremadrettet være Forretningsudvalget, der behandler de kvartalsvise aktivitetsopgørelser, mens den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen modtager opgørelserne til orientering.

Forretningsudvalget behandlede på deres møde den 26. november 2018 sag om ’Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live’. Sagen indeholder data til og med 3. kvartal 2018.

Udviklingen er beskrevet i vedlagte sagsfremstilling, notat og præsentation. Sagen er identisk med den blev forelagt Forretningsudvalget den 26. november 2018. Det fremgår af sagen også hvad der blev protokolleret i forbindelse med Forretningsudvalgets behandling.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 14. januar 2019, pkt. 5

Sag fra Forretningsudvalgsmødet den 26. november 2018 om udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live, blev forelagt til orientering.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag_sagsfremstilling om udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Bilag_notat om udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Bilag_PP med Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener