Søg
 
Møde i

2. Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om annullering af udlandsrejser for udvalgene i 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3885500

Resume

Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag om annullering af udlandsrejser for udvalgene i 2019.

Sagsfremstilling

I mail af 21. januar 2019 har regionsrådsmedlem Bruno Jerup på vegne af Enhedslisten anmodet om, at følgende forslag behandles i Forretningsudvalget og Regionsrådet:

”Enhedslisten vil gerne stille følgende forslag til beslutning i FU h.h.v. RR

Alle udenlandsrejser for udvalgene annulleres i 2019.

Begrundelse:

Forslaget skal ses i lyset af vores økonomiske situation. Vi har brug for en klar prioritering og derfor er det ikke hensigtmæssigt, at vi bruger midler på udenlandsrejser i 2019. Enhedslisten er ikke principielt modstandere, at udvalgene søger inspiration i andre lande, men vil forslå en pause i 2019.”

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 4. februar 2019, pkt. 2

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte Enhedslisten.

Imod stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og Radikale Venstre.

Dermed kan Forretningsudvalget ikke anbefale forslaget.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener