Søg
 
Møde i

7. Ny proces for budget 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4125561

Resume

Budgetprocessen er i år forsinket på grund af valget til Folketinget og den efterfølgende regeringsdannelse. Derfor lægges derfor op til, at en ny budgetproces, herunder nye møder for hhv. Forretningsudvalget og Regionsrådet, godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne for regionernes budget mv. skal Forretningsudvalget forelægges et forslag til budget for næste regnskabsår senest 15. august.

Budgetprocessen er i år forsinket på grund af valget til Folketinget og den efterfølgende regeringsdannelse.

Danske Regioner har nu udmeldt en forventet proces for udarbejdelse af regionernes budgetter for 2020. Det forventes, at der afholdes sættemøder mellem regeringen og Danske Regioner om en økonomiaftale i uge 35, og at der kan indgås en aftale omkring den 6. september 2019.

Der vil herefter være frist for, at Forretningsudvalget sender budgetforslag til Regionsrådet senest den 2. oktober 2019. Budgettet skal dermed være andenbehandlet og godkendt endeligt i Regionsrådet den 5. november 2019.

Administrationen foreslår på den baggrund en ny proces for budgetlægningen. Budgetprocessen er tilrettelagt som følge af Danske Regioners udmelding om en forventet økonomiaftale med regeringen:

6. september 2019:

Forventet indgåelse af økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen.

16. september 2019 kl. 09.30:

Møde i Forretningsudvalget (er planlagt).

Orientering om økonomiaftale (Regionsrådet inviteres til at overvære orienteringen).

20. september 2019:

Endelig udmelding om budgetrammer fra Social- og Indenrigsministeriet.

24. september 2019:

Administrationen udsender budgetforslag.

30. september 2019 kl. 09.30:

Møde i Forretningsudvalget (nyt møde).

1. behandling af budgettet (Regionsrådet inviteres til at overvære 1. behandlingen).

7. oktober 2019 kl. 16.00:

Møde i Regionsrådet (nyt møde).

1. behandling af budgettet.

8. oktober 2019 2019:

Budgetseminar.

9.+10.+11.+15.+16. oktober 2019:

Reserveret til budgetforhandlinger.

16. oktober 2019:

Frist for ændringsforslag.

22. oktober 2019:

Udsendelse af endeligt budgetmateriale.

28. oktober 2019 kl. 09.30.

Møde i Forretningsudvalget (er planlagt). 2. behandling af budgettet.

4. november 2019 kl. 16.00.

Møde i Regionsrådet (er planlagt). 2. behandling af budgettet.

Af hensyn til kalenderplanlægning har administrationen allerede indkaldt til de nye møder.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at procesplanen for budget 2020 inkl. nye mødedatoer godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 7

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener