Søg
 
Møde i

17. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4120571

Samspil mellem politikere og administration

Som opfølgning på Regionsrådets seminar 5. marts 2019, hvor der var en drøftelse af samspillet mellem politikere og administration, er der indgået aftale med tænketanken Mandag Morgen om et forløb i efteråret, der skal munde ud i et kodeks for samarbejdet. Temaet behandles i alle udvalg på to på hinanden følgende udvalgsmøder i henholdsvis august/september og oktober 2019. Processen afsluttes med et temamøde for Regionsrådet d. 4. november 2019. Forretningsudvalget bliver involveret på lige fod med de øvrige udvalg.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 17

Skriftlig orientering om initiativ til styrkelse af samspil mellem politisk ledelse og administration givet.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om, at Østre Landsret den 12. juli 2019 afsagde dom i Atea-sagen.

Formanden orienterede om, at han i forlængelse af Atea-dommen har skrevet til Finansministeren om behovet for at ændre reglerne i udbudsloven om selfcleaning, så virksomheder, der er dømt for fx bestikkelse, kan udelukkes fra fremtidige udbud.

Formanden orienterede om, at der på temamødet for Regionsrådet den 19. august 2019 vil blive givet en gennemgang af økonomien i Sundhedsplatformen.

Formanden har skrevet til sundhedsministeren med invitation til at komme på besøg i Region Sjælland.

Formanden orienterede om, at der er planlagt topmøder om det nære sundhedsvæsen med kommunerne den 24. september 2019 og med patientforeninger den 28. oktober 2019.

Formanden orienterede om, at der er planlagt sjællandsk åbningsdebat for medlemmer af Folketinget valgt i Sjællands Storkreds, byråd, regionsråd m.fl. den 24. september 2019.

Formanden orienterede om, at der er aftalt møde med transportministeren den 28. august 2019 om sjællandske infrastrukturprojekter.

Formanden orienterede om, at møde med Erhvervsministeren om vækst- og udviklingsperspektiver ift. Femern Bælt er under planlægning.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om status for it-systemet Praksys.dk

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om status i sagen vedrørende mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener