Søg
 
Møde i

10. Status på arbejdet med OPP indenfor fertilitetsbehandling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4037025

Resume

Regionsrådet har i budgetaftalen for 2018 besluttet, at der skal indgås et offentlig privat samarbejde om fertilitetsbehandling. En efterfølgende juridisk vurdering har vist, at et samarbejde ikke er realiserbart ifølge dansk lovgivning. Der arbejdes videre med en plan for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden til fertilitetsbehandling, som samtidig kan bidrage til fuld anvendelse af Fertilitetsklinikkens lejemål i Køge.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede med budgetaftalen for 2018, at der skal tages initiativ til at etablere et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) om fertilitetsbehandling, hvor ambitionen er at give Region Sjælland en førerposition indenfor reproduktiv medicin. Samarbejdet skal etableres, når fertilitetsbehandlingen, som et led i Sygehusplan 2010, er samlet på Sjællands Universitetshospital (SUH).

Fertilitetsklinikkerne på hhv. Holbæk Sygehus og SUH, Roskilde er samlet organisatorisk pr. 1. januar 2018 under SUH, mens den samlede funktion fysisk er flyttet til SUH, Køge i et lejemål på Lykkebækvej 14 i Køge pr. 15. august 2018.

I forbindelse med arbejdet med OPP, har en juridisk vurdering vist, at et OPP ikke er realiserbart med hjemmel i dansk lovgivning.

På baggrund af den juridiske vurdering arbejdes der ikke videre med offentligt privat samarbejde på fertilitetsområdet.

Der arbejdes aktuelt på en plan for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden på fertilitetsbehandling i Region Sjælland. Planen vil samtidig have fokus på fuld anvendelse af det indgåede lejemål, således der, som hidtil forudsat, kan genereres en indtægt, der bidrager til finansiering af lejeudgiften. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud vil få planen til orientering i efteråret 2019.

Forretningsudvalget er orienteret mundtligt den 8. april 2019 og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 10. april 2019. Forretningsudvalget og Regionsrådet orienteres efterfølgende om status for sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Notat med juridisk vurdering af mulighederne for OPP inden for fertilitetsbehandling er vedlagt.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 5

Orienteringen blev taget til efterretning. Når planen for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden på fertilitetsbehandling i Region Sjælland foreligger, vil den blive behandlet i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 10

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:

Juridisk vurdering af OPP-OPS


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener