Søg
 
Møde i

15. Steno Diabetes Center Sjælland: Programoplæg Slagelse

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4040003

Resume

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Denne sag er den tredje i en række anlægsbevillingssager, som handler om at gennemføre de enkelte delprojekter i aftalen. Der lægges med denne sag op til godkendelse af programoplæg og frigivelse af anlægsbevilling til delprojektet for SDCS Slagelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Regionsrådet godkendte henholdsvis den 4. februar og den 4. marts 2019 programoplæg for SDCS Holbæk og for SDCS Nykøbing Falster. Der forelægges nu programoplæg for det næste delprojekt i rækken.

Programoplæg for SDCS Slagelse, som er vedlagt, er udarbejdet på foranledning af den lokale styregruppe og godkendt af programstyregruppen.

SDCS Slagelse

SDCS i Slagelse skal rumme de funktioner som, er beskrevet i drejebogen, Slagelse Diabetesklinik, der placeres i eksisterende lokaler i bygning 13 og 14, som ombygges til funktionen.

Diabetesklinikken

Diabetesklinikken består af konsultationsrum, behandlings- og undersøgelsesrum, laboratorier og prøverum, transitionsklinik samt reception og venteområder. Kontorområder og rum til klinisk forskning etableres i bygning 13.

Der er i disponeringen og udformningen af klinikkens funktioner fokus på de begreber og værdier, der er beskrevet i visionen og drejebogen for SDCS.

Myndighedsforhold

Projektet kan udføres inden for den eksisterende lokalplan.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende hovedtidsplan for byggeriet:

Programoplæg godkendes af Regionsrådet september 2019

Projektforslag til godkendelse af Regionsrådet november 2019

Projektering og udbud november 2019 – april 2020

Udførelse fra april 2020 med forventet afslutning marts 2021

Økonomi

Der er udarbejdet følgende budget for Slagelse SDCS:

Håndværkerudgifter incl. uforudsete udgifter

14.736.500,00

Bygherreleverancer

1.000.000,00

Rådgivning og øvrige omkostninger

5.260.930,00

Total

20.997.430,00

Den samlede økonomiske ramme for SDCS er tidligere godkendt, men anlægsbevillinger skal bevilges, når der foreligger konkrete byggeprojekter og er tillægsbevillinger til tidligere bevillinger. Med denne sag anmodes der om 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Slagelse SDCS.

Rådighedsbeløbet finansieres af den samlede donation på 160 mio. kr. med 0,5 mio. kr. i 2019.

Der er tidligere frigivet anlægsbevilling på 29 mio. kr., fordelt med 6 mio. kr. til udførelse af tre mindre projekter og rådgivning, 3 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Holbæk SDCS, 15 mio. kr. til projektering og udførelse af Nykøbing Falster SDCS og 20 mio. kr. til tværgående puljer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Programoplægget for SDCS Slagelse godkendes.

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling til SDCS herefter udgør 44,5 mio. kr.

3. Der frigives rådighedsbeløb til udgifter i 2019 på 0,5 mio. kr. og indtægter på 0,5 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 15

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 15:

Programoplæg SDCS Slagelse


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener