Søg
 
Møde i

11. Ændring af plads i udvalg

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3901611

Resume

Lars Folmann ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering. Dansk Folkeparti har meddelt, at Julie Jacobsen ønsker at overtage pladsen.

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har meddelt, at Lars Folmann ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering, og at Julie Jacobsen ønsker at overtage pladsen.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for afbureaukratisering og modernisering. Dansk Folkeparti ønsker at indstille Julie Jacobsen til den ledige plads i udvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Lars Folmann ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

2. Regionsrådet vælger Julie Jacobsen til Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 11

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener