Søg
 
Møde i

13. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3885525

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 13

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om den ledelsesmæssige situation på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse i forlængelse af Forretningsudvalgets beslutning i møde den 13. februar 2019.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om status for genundersøgelser af de kvinder, der har fået mangelfulde tilbud om brystundersøgelser, og om anmodninger om aktindsigt i sagen.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om, at Styrelsen for Patientsikkerhed som led i et tilsyn i 2017 med fokus på diabetes har givet påbud til Ortopædkirurgisk afdeling på Nykøbing F. Sygehus for i tre tilfælde ikke at have haft tilstrækkeligt fokus på patienternes samlede sygdomsbillede under indlæggelse.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om, at der i forlængelse af Regionsrådets beslutning af 4. juni 2018 om fremtidig organisering af screening for brystkræft er sket ændringer i forventningerne til indførelsen af ny brystscanningsmetode og i de økonomiske forudsætninger for udskiftning af mammografibusser, som gør, at der forelægges et nyt grundlag til politisk beslutning.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om det foreløbige regnskabsresultat for 2018. Det endelige regnskabsresultat forelægges for Regionsrådet i møde den 29. april 2019.

Formanden orienterede om beslutningen om, at Tour de France starter Danmark i 2021 med etape gennem Region Sjælland.

Formanden orienterede om bevilling på Finansloven 2019 til etablering af hospice i Korsør og om status og proces ift. udmøntning af bevillingen.

Sekretariatschef Lisbeth Iversen orienterede om Movias beslutning om at udfase trykte køreplaner på stoppestederne.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener