Søg
 
Møde i

12. Anmodning fra Freddy Blak om behandling af forslag om rygepolitik

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3879401

Resume

Anmodning fra Freddy om behandling af forslag om rygepolitik for regionsrådsmedlemmer.

Sagsfremstilling

I mail af 20. januar 2019 har regionsrådsmedlem Freddy Blak anmodet om, at følgende forslag behandles i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

”Regionsrådet har på et tidligere møde besluttet at der er rygeforbud på alle Regionens matrikler for alle ansatte, dette gælder dog ikke for de politiske valgte, jeg vil gerne have at det også skal gælde for Politikerne, som har vedtaget forbuddet for de ansatte, iøvrigt har de samme samme politikere lige vedtaget en aftale med Kræftens bekæmpelse om tobaksforbud.

Forbuddet for at overholded de samme regler som de ansatte skal gælde med øjeblikkelig virkning. ”

Administrationens bemærkninger

Regionsrådet behandlede sag om Forslag til rygepolitik for Regionsrådets medlemmer d. 2. maj 2013. Regionsrådet besluttede følgende:

”Regionsrådet opfordrer dets medlemmer til at følge de samme regler for rygning, som er gældende for regionens medarbejdere, i forbindelse med udøvelse af deres funktioner som regionsrådsmedlemmer på regionens matrikler.”

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 12

Forretningsudvalget anbefaler, at der indføres rygeforbud for alle på Regionshusets matrikel i Sorø.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener