Søg
 
Møde i

7. Afrapportering Rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3865944

Resume

Regionsrådet besluttede i 2017 og 2018, at der skulle gøres en ekstra indsats for at sikre, at Region Sjælland også i fremtiden har dygtige medarbejdere med de rigtige kompetencer. Regionsrådet forelægges en status på arbejdet i 2018 og de foreløbige resultater.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 besluttede Regionsrådet, at der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at Region Sjælland også i fremtiden har dygtige medarbejdere og de rigtige kompetencer. Indsatsen bygger videre på den indsats, Regionsrådet igangsatte i 2017 for at sikre de rigtige kompetencer – nu og i fremtiden.

Afrapporteringen af status på arbejde med rekrutterings- og kompetenceudfordringer i 2018 indeholder en beskrivelse af rekrutterings- og kompetenceindsatser i to overordnede kategorier:

· Den regionale indsats ”Brug af flere faggrupper i opgaveløsningen”

. Inkl. 78 eksempler fra praksis

· Rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018 fra henholdsvis

. Nykøbing Falster Sygehus

. Andre enheder

. Den fælles strategiske funktion

Den regionale indsats omkring ”Brug af flere faggrupper i opgaveløsningen” omfatter en bred vifte af konkrete indsatser på sygehusene og i Psykiatrien.

En styre- og arbejdsgruppe nedsat af Sygehusmødet indsamlede i løbet af efteråret 2018 på sygehusene og Psykiatrien 78 konkrete eksempler på håndtering af rekrutterings- og kompetenceudfordringer gennem brug af flere faggrupper i opgaveløsningen. Det foreløbige resultat er et katalog med beskrivelser af eksemplerne til inspiration.

Det er tanken, at eksemplerne skal danne grundlag for spredning i en langsigtet indsats på området, som et bidrag til at løse kerneopgaverne.

Indsatsen fortsætter i en tre årig periode.

Som et eksempel på rekrutterings- og kompetenceindsatser i 2018 fra andre enheder beskriver ”Rekruttering og fastholdelse – tilbage på sporet Holbæk Sygehus” en bred vifte af tiltag på medicinsk afdeling. Tiltagene beskæftiger sig med følgende temaer: tiltrække, ansætte, fastholde, udvikle og forløse.

Effekten af ovenstående indsatser på medicinsk afdeling har blandt andet været større tryghed i stillingen for nyansatte, flere ansøgere på opslåede stillinger og samtidig vurderes det, at arbejdsmiljøet er bedret. Det forventes, at de positive resultater vil bidrage til en mere stabil personalegruppe og et mindre personaleflow.

Afrapporteringen Rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018 kan downloades fra nedenstående link og udleveres i mødet for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering samt Forretningsudvalgets og Regionsrådets møder.

Link: Afrapportering Rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018

Behandling i udvalg

Beslutning fra møde i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering d. 21. januar 2019 vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 21. januar 2019, pkt. 2

Udvalget anbefaler, at Afrapporteringen Rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018 tages til efterretning. Udvalget udtrykker stor anerkendelse for arbejdet og vil følge udviklingen.

John Wennerwald deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 7

Anbefales, idet Forretningsudvalget præciserer, at den regionale rekrutteringskampagne midlertidigt er indstillet, men ikke nedlagt.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener