Søg
 
Møde i

9. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3874419

Driftsaftale for Præhospitalt Center

Driftsaftalen for Præhospitalt Center blev godkendt af Regionsrådet d. 7. januar 2019 med forbehold for behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen behandlede sagen d. 17. januar 2019 med følgende referat: Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center anbefales, idet drifts- og udviklingsaftalen blev godkendt af Regionsrådet den 7. januar 2019 med forbehold for udvalgets behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 9

Skriftlig orientering givet.

Formanden orienterede om, at der er sendt brev til innovationsminister Sophie Løhde om ændring af udbudslovgivningen i forlængelse af Atea-sagen.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om resultat af udbud af vaskeriydelser. Der forberedes sag til et kommende møde om muligheder for langsigtet løsning.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om status for rekruttering af ny sygehusdirektør til Sjællands Universitetshospital.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om aktuel status for implementering af nyt landspatientregister 3 og opdateret 2018-version af Sundhedsplatformen den 2. februar 2019.

Der afholdes ekstraordinært møde i Forretningsudvalget i forbindelse med Regionsrådets møde den 4. februar 2019 med henblik på behandling af forslag stillet af Enhedslisten.

Kirsten Devantier, Tina Boel, Per Nørhave og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener