Søg
 
Møde i

9. Ligestillingsindberetning 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2582316

Resume

Alle regioner skal efter ligestillingslovens § 5 indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Sagsfremstilling

Alle regioner skal efter ligestillingslovens § 5 indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

  • Region Sjællands personalepolitik, der angiver værdier og holdninger for det personalepolitiske arbejde
  • Region Sjælland livsfasepolitik, der tager stilling til livssituationer, mangfoldighed og ligestilling
  • Projekt Mening og Sundhed, der sætter bredt ind med fokus på at forebygge det sygefravær, som hænger sammen med forhold på arbejdspladsen og med at håndtere det på en konstruktiv og bæredygtig måde, med hverdagen som udgangspunkt.
  • Undersøgelsen ”Langtidsfrisk i Region Sjælland – et grundlag for at forstå, hvad der skaber nærværende medarbejdere – altså medarbejdere der er til stede på arbejdspladsen. Resultaterne er brugt til at iværksætte målrettede sundheds- og nærværs fremmende initiativer til gavn for alle medarbejdere i Region Sjælland.
  • Region Sjællands Patient, pårørende og sundhedsvæsen – Fra vision til strategi, der angiver værdier og holdninger til inddragelse af brugere og pårørende samt frivillige i forhold til regionens serviceområder. Herunder tager strategien højde for målrettet og individuelle tiltag tilpasset målgruppen, der er mangfoldig.

Besvarelsen er udarbejdet på baggrund af eksisterende tiltag og initiativer i Region Sjælland i forhold til ligestilling:

Region Sjæland har udarbejdet ligestillingsredegørelse hvert andet år siden 2007.

Der er i besvarelsen af spørgeskemaet til ligestillingsredegørelsen indarbejdet en række kommentarer i forhold til opgørelsesmetode. Af disse kommentarer fremgår det bl.a. at Region Sjælland arbejder overordnet med en række fælles værdisæt, holdninger og personalepolitikker, der blandt andet anskuer livsfase, livssituationer, mangfoldighed og ligestilling i et kontinuerligt samspil. De værdisæt afspejler sig i Region Sjællands tiltag og handlinger, så som projekt ”Mening og Sundhed” og ”Fra vision til strategi – den organisatoriske brugerinddragelse; - den individuelle patientinddragelse; - samarbejde med frivillige.

Som beskrevet i afslutningskommentaren til Ligestillingsredegørelsen 2015 er der en stor difference på indberetningens ”Fakta på personaleområdet – antal mænd og kvinder fordelt på stillingskategorier – ledere” og de tal Region Sjælland selv trækker.

Nedenstående tabel viser udviklingen i fordelingen af kvindelige og mandlige ledere i Region Sjælland fra 2013 til 2015.

Som tabellen viser har der ikke været en væsentlig ændring i kønsfordelingen blandt lederne.

Region Sjællands opgørelse over ledere med personaleansvar 2013/2015 (ekskl. selvejende institutioner)

Årsværk

Ligestillingsredegørelse 2013

Ledere

Kvinder

Kvinder %

Mænd

Mænd %

Total

Topchefer

0

0%

3

100%

3

Chefer

5

29%

12

71%

17

Ledere

570

72%

224

28%

795

I alt

575

239

815

Årsværk

Ligestillingsredegørelse 2015

Ledere

Kvinder

Kvinder %

Mænd

Mænd %

Total

Topchefer

0

0%

3

100%

3

Chefer

9

32%

18

64%

28

Ledere

544

72%

209

28%

754

I alt

553

230

783

Region Sjællands opgørelse over ledere indeholder udelukkende ledere med personaleansvar. Differencen mellem Region Sjællands tal og Ligestillingsredegørelsens tal skyldes at redegørelsen medtæller overlæger uden personaleansvar.

Ligestillingsredegørelse 2015 er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ligestillingsredegørelsen 2015 for Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. september 2015, pkt. 9

Anbefales.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:

Ligestillingsredegørelse


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener