Søg
 

Vis fra kalender

INVITATION TIL KONFERENCE OM TIDLIG PALLIATION

Torsdag d. 11. april 2019 kl. 08:45 - 15:30

Den Tværsektorielle Palliationsgruppe i Region Sjælland og Center for Sundhedsfremme på RUC vil med dette fælles arrangement sætte fokus på aktuelle problemstillinger og forskningsspørgsmål på det pallia-tive område.

Dato
Torsdag d. 11. april 2019
Tid
Kl. 08:45 - 15:30
Sted
Auditoriet på Roskilde Universitet (RUC)
Pris
Gratis
Tilmelding
Deltagelse er gratis. Tilmelding til Luuise Rømer Gøtke, mail: lurg@regionsjaelland.dk senest d. 1. april 2019. Hvis du bliver forhindret bedes du melde afbud. lurg@regionsjaelland.dk

​Den Tværsektorielle Palliationsgruppe i Region Sjælland og Center for Sundhedsfremme på RUC vil med dette fælles arrangement sætte fokus på aktuelle problemstillinger og forskningsspørgsmål på det pallia-tive område. Der lægges op til debat om, hvordan vi samarbejder med patenter og pårørende om at styrke dialogen i den tidlige fase? Og således bidrager til lindring og livskvalitet senere i forløbet. Dvs. hvordan vi får den basale palliation til at virke i praksis? Hvilke værktøjer skal vi bruge? Hvilke fagligheder bør involveres og hvordan organiseres arbejdet?

Efter frokost vil RUC fortælle om de fælles nordiske udfordringer omkring palliation og Dansk Selskab for Patientsikkerhed er inviteret til at fortælle om den nye lov om behandlingstestamente, der træder i kraft 1. januar 2019. Emnet drøftes i mindre grupper op til den afsluttende paneldebat.

Program

8:45-9:15
Ankomst, check-in og kaffe/brød
 
9:15-9:30
Fælles åbning v/ Eva Ahrensburg, projektleder, Region Sjælland

9:30-9:50
Velkomst ved prorektor Peter Kjær, RUC og Susanne Lønborg Friis, vicedirektør Sjællands Universitetshospital

9:50-10.45
Et tværsektorielt initiativ: Mine Samtaler – til lindring og livskvalitet           
Kort om projektet v/ Eva Ahrensburg
Evaluering af Mine Samtaler 
v/ Iben Aamann, forsker, RUC

10:45-11:00 Pause

11:00-11:20
Drøftelse af tværsektoriel case i grupper

11:20-12:00
Panel – hvornår og hvordan starter den palliative samtale? Hvordan samarbejder vi bedst om det vi-dere forløb med patient og pårørende – præsentation og debat med deltagelse af ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, Sjælland Universitetshospital, Mai-Britt Angersbach Petersen, palliationssygeplejerske Vordingborg Kommune, Almen Praksis, patient- og pårørende repræsentanter

12:00-12:45 Frokost

12:45-13:30
”Palliation i Norden - et paradigmeskift, der udfordrer centrale rationaler i sundhedsvæse-net”– refleksioner og ideer fra et igangværende Norsk-Dansk forskningsprojekt v/ Betina Dybbroe, professor, RUC

13:30-14:00
”Vi vil selv bestemme over vores sidste levetid” – om det ny behandlingstestamente og andre måder, hvorpå patienter selv kan bestemme behandlingsniveauet v/Ove Gaardboe, overlæge og ekstern konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

14:00-14:30
Drøftelse af tværsektoriel case i grupper inkl. kaffe/kage

14:30-15:00
Paneldebat - værdighed, myndighed og demokratiske perspektiver i palliative indsatser med deltagelse af Hans-Henrik Bülow, forskningsansvarlig overlæge Holbæk Sygehus; Mikael Skytte, palliationssygeplejerske Holbæk Kommune; Almen Praksis, repræsentant fra patientforening

15:00-15:30
Evaluering og afslutning


Har du spørgsmål til programmet er du velkommen til at kontakte 
Eva Ahrensburg, mail: eahr@regionsjaelland.dk, mobil: 93 56 69 65​

Oprettet
15.01.19
Opdateret
15.04.19
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87