Søg
 

Slip det sundhedsfaglige potentiale løs

Onsdag d. 27. november 2019 kl. 10:00 - 15:00

I krydsfeltet mellem sygehusvæsnet og velfærdsområdet - mellem primærsektor, kommuner og regioner, er behovet for at skabe bedre rammer for tværfaglighed og fleksibel brug af flere fagligheder øget massivt.

Dato
Onsdag d. 27. november 2019
Tid
Kl. 10:00 - 15:00
Sted
Sørup Herregård
Sørupvej 26
4100 Ringsted
Pris
-
Tilmelding
Arrangementet er for inviterede
- Tilmelding via invitationDe nye økonomiaftaler for den regionale og kommunale sektor sætter fokus på forløsning og udvikling af medarbejdernes kompetencer, dels gennem mere tillid, mindre bureaukrati og et nuanceret syn på de rekrutteringsudfordringer sundhedsområdet står overfor. Vigtigheden understreges af etablering af task forces hvor bl.a. regioner og kommuner indgår, for at finde nye løsninger i fællesskab. 

Ansatte i den offentlige sektor oplever et stigende arbejdspres, færre ressourcer og øget kompleksitet samtidig med, at det er vanskeligt at fastholde, tiltrække og udvikle de nødvendige kompetencer. Der skal levere kvalitet og service til borgere, der ikke skelner mellem de forskellige sektorer.

Udfordringen er ikke ny, men tiden er moden til at se konkret på, hvordan der kan arbejdes og samarbejdes anderledes på hele sundhedsområdet. Der er brug for at finde løsninger, der gør det muligt at levere velfærd på en måde, der fastholder og udvikler vores dygtige medarbejdere.

”Kompetenceudfordringer” er ikke kun er et spørgsmål om uddannelse, faglighed eller viden, men handler også om vilkår og forudsætninger for at bruge det, man kan og ved.

Dét er den bundne opgave, der skal løses i et fremtidsperspektiv!

  • Hvordan skaber vi rammer og vilkår der kan forløse det faglige potentiale hos sundhedssektorens faggrupper?
  • Kan man, ved at betragte rekrutteringsudfordringer som kompetenceudfordringer, få et perspektiv, der åbner for helt nye tværfaglige og tværsektorielle løsninger?
  • Hvordan finder- og løser vi barrierer for udvikling og forløsning af medarbejderes faglige potentiale?
  • Hvordan kan vi skabe forudsætninger for en mere fleksibel brug af faggrupper i den danske sundheds- og plejesektor?

Slip-det-loes_linje.jpg 

 På konferencen vil vi lade os inspirere af:

MH.png 
Morten Hyllegaard
Cand.scient.pol.
Specialist i velfærdsudvikling
KMP.png 
Kjeld Møller Petersen
Professor i sundhedsøkonomi og samfundstjeneste
Bestyrelsesformand i det Nationale forskningsråd for Arbejdsmiljø m.fl.
HR.png 
 Helle Riisgaard
Ph.d. Postdoc, SDU
Forsker i opgaveflytning i almen praksis
HP.png 
Hans Perrild
Ledende overlæge, Formand for Diabetesforeningens forskningsråd
Projektdeltager i det prisvindende TværSam-projekt
NB.png 
Moderator
Nynne Bjerre, Journalist
Slip-det-loes_linje.jpg

Paneldebat

Dagen afrundes med en paneldebat, hvor tilmeldte deltagere på konferencen bliver inviteret op. Der er stadig ledige pladser, men frem til nu består panelet af følgende:
MH.png 
Grethe Christensen
Formand DSR
MH_min.png 
Heino Knudsen (S)
Regionsrådsformand,
Region Sjælland
Oprettet
12.09.19
Opdateret
21.10.19
 

 Kontakt

 
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Telefon- og åbningstid:
Mandag - Fredag: 8.00 -15.00
 

 Program for dagen

 
10.00 – 10.10
Åbningstale
Heino Knudsen, Regionsrådsformand (S)

10.10 – 10.15
Intro til dagen
Moderator Nynne Bjerre


10.40 – 11.10
”Hvorfor opgaveflytning starter med et bredt samarbejde”
Morten Hyllegaard, Partner UBETA

11.10 – 11.40
”TVÆRSAM: Færre henvisninger, glade patienter og effektive sektorer”
Hans Perrild, Led. Ovl, Ass. Prof., Formand Diabetesforeningens forskningsråd

11.40 – 12.00
Kvarter-i-frokost opsamling
Politiske paneldeltagere

12.00 – 13.00
Frokost

13.00 – 13.30
”Forskning i opgaveflytning hos almen praksis”
Helle Riisgaard, Ph.d. Postdoc, SDU

13.30 – 14.00
”Opgaveflytning i et økonomisk fremtidsperspektiv”
Kjeld Møller Petersen, Professor SDU

14.00 – 14.10
Pause

14.10 – 14.50
Paneldebat

14.50 – 15.00
Opsamling på dagen
Moderator Nynne Bjerre
 

 Se også...