Søg
 

Om psykoterapi

Onsdag d. 28. august 2019 kl. 16:00 - 18:00

Psykoterapi defineres som samtaler mellem en terapeut og en patient, hvor samtalen handler om at hjælpe patienten. Det kan være en samtale kun med én klient, eller det kan have format som par-, familie-, netværk- eller gruppe terapi.

Dato
Onsdag d. 28. august 2019
Tid
Kl. 16:00 - 18:00
Sted
Slagelse Psykiatrisygehus
Auditoriet
Fælledvej 6
4200 Slagelse
Pris
Gratis
Tilmelding
Se nedenstående link
TILMELDING: Tilmeld dig her

Ikke så tosset: PsykInfo inviterer til forskningsarrangementer med psykiatriens forskere.


Om psykoterapi
Psykoterapi defineres som samtaler mellem en terapeut og en patient, hvor samtalen handler om at hjælpe patienten. Det kan være en samtale kun med én klient, eller det kan have format som par-, familie-, netværk- eller gruppe terapi.
Når man vil forske i psykoterapi kan der være to retninger – der begge har nogle indbyggede udfordringer:

Kommunikationen i terapirummet – hvordan beskriver og måler vi den?
- Hvad sker der i patienten og hvad sker der i terapeuten?
- Hvordan hænger det, der sker i terapien, sammen med patientens udvikling uden for terapien og den forandring, vi håber på at udløse med terapien?

Psykoterapi ”som en pille” – hvordan beviser vi en effekt?
- Terapeutens rolle: Hvor man i medicinstudier kan koncentrere sig om målinger på patienten, skal vi i psykoterapi også måle på terapeuten og dennes ”trofasthed” overfor manualen inden for en given psykoterapitype. Terapeuter er naturligvis svære at standardisere – nogle er dygtigere og/eller mere trænede end andre. Desuden kan der også indgå øvrige gruppedeltagere i terapien.
- Patientens rolle: Vi kan ikke skjule for patienten, at denne har fået terapi, heller ikke hvilken terapi, og vi kan ikke styre, hvad patienten gør med terapi materialet uden for terapien. Patient udfald kan bestemt måles enten med spørgeskemaer, interviews eller observatør ratings, men heller ikke det er så simpelt og entydigt som f.eks. at måle blodsukker og vægt.
Til arrangementet demonstrerer overlæge og professor Sidse Arnfred to forskellige typer psykoterapi, som illustrerer to meget væsentlige elementer ved psykoterapi: Det der kaldes fælles-faktorerne – hvor man arbejder med relationen, med håb og forandring – og psykoterapi som en specifik indsats overfor særlige dysfunktionelle handle-eller tænkemønstre. Demonstrationerne danner afsæt for oplæg og diskussion om forskning i psykoterapi.

Sted:
Slagelse Psykiatrisygehus
Auditoriet
Fælledvej 6
4200 Slagelse

Der livestreames fra arrangementet – følg med på facebook.com/psykinfosjaelland
 
Oprettet
04.07.19
Opdateret
04.07.19
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60