Søg
 

Den regionale udviklingsstrategi

Vi vil være grønnere, sundere og dygtigere i Region Sjælland.
Det er målet med den regionale udviklingsstrategi, der sætter en ambitiøs retning for udviklingen af hele Region Sjælland frem til 2025.

Region Sjælland skal være grønnere, sundere og dygtigere
Med den Regionale Udviklingsstrategi går Region Sjællands centrale aktører sammen om at skabe udvikling i regionen. Strategien inviterer og danner ramme for fælles indsatser og brede partnerskaber inden for centrale områder som grøn omstilling, sundhed, infrastruktur, uddannelse og udvikling af landdistrikterne. 

Det skal give alle borgere mulighed for at leve et sundt, trygt og godt liv, uanset hvor i regionen de bor.​

I videoen kan du se en kort introduktion til strategien og nogle af de målsætninger, som Region Sjælland fokuserer på nu og i fremtiden. 


<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=8ec56abfe4bf959978b03133cdbc3035&source=embed&photo%5fid=65432829">


Fire temaer og FNs verdensmål
Strategien er bygget op om fire temaer og har FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som omdrejningspunkt. Temaerne spiller sammen indbyrdes og har hver tre indsatsområder og to strategiske mål knyttet til sig. 

De fire temaer er
• Den attraktive region
• Den kompetente region
• Den sammenhængende region
• Den grønne og bæredygtige region

I forlængelse af strategien udarbejder Region Sjælland handlingsplaner, der vil bidrage til at omsætte strategien til konkrete indsatser og vise, hvordan Regional Sjælland ønsker at arbejde med regional udvikling.

Handlingsplaner
Som supplement til den 4-årige udviklingsstrategi udarbejder Region Sjælland 2-årige handlingsplaner, der vil bidrage til at omsætte strategien til konkrete indsatser og vise, hvordan Regional Sjælland ønsker at arbejde med regional udvikling.

Handlingsplanen indeholder blandt andet indsatser, der skal sikre nye muligheder i de mindre byer, kvalificeret arbejdskraft og fremtidens digitale region. Det er nogle af de emner, hvor Region Sjælland ønsker at drive den regionale udvikling fremad og indfri de mange potentialer for regionen.

​​​

Strategiens tilblivelse
​Strategien er blevet udarbejdet i tæt samspil med Erhvervshus Sjælland, de 17 kommuner i regionen, regionens uddannelsesinstitutioner og andre centrale aktører. Formålet er at sikre, at der er sammenhæng i indsatserne og et fælles billede af de muligheder og udfordringer, der er for udviklingen af Region Sjælland. 

I efteråret 2020 var strategien i offentlig høring, hvor flere aktører sendte høringssvar og bidrog til strategien, som efterfølgende blev vedtaget af Regionsrådet d. 30 november 2020.​

Tovholder på strategien
Morten Jensen Lindblom, konsulent i Regional Udvikling
Tlf. 5164 7763 / mail: molin@regionsjaelland.dk

Thomas Aarup Larsen, sekretariatschef for Regional Udvikling
Tlf. 2927 1954 / mail: thala@regionsjaelland.dk​


Oprettet
15.11.11
Opdateret
11.11.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.