Søg
 

Den regionale udviklingsstrategi

Frem til efteråret 2020 udarbejder Regional Sjælland en Regional udviklingsstrategi. Den samler aktørerne på Sjælland og øerne om en fælles retning for, hvordan vi skaber udvikling og bæredygtig vækst i hele regionen. 

Tæt samarbejde indadtil i regionen og udadtil med omverdenen

Den nye Regionale Udviklingsstrategi 2020-2024 danner ramme for udvikling af geografien og omfatter Region Sjællands opgaver inden for regional udvikling. Herunder udvikling af infrastruktur, kvalificeret arbejdskraft og uddannelse, yderområderne, grøn omstilling og klimatilpasning samt de grænseoverskridende samarbejder.

Strategien er blevet udarbejdet i tæt samspil med Erhvervshus Sjælland, de 17 kommuner i regionen og andre centrale aktører. Formålet er at sikre, at der er sammenhæng i indsatserne og et fælles billede af de muligheder og udfordringer, der er for udviklingen af Region Sjælland.

Indholdet til den Regionale Udviklingsstrategi tager udgangspunkt i den eksisterende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022 (ReVUS).
Dog er delen om erhvervsfremme udtaget, ligesom der er kommet et tydeligt fokus på at styrke den grønne omstilling, borgernes sundhed og gøre FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til et omdrejningspunkt for strategiens indsatser.

En strategi med fire temaer

Strategien er bygget op omkring de nedenstående fire temaer, der spiller sammen indbyrdes og er forbundne med FN’s verdensmål:

• Den attraktive region
• Den kompetente region
• Den sammenhængende region
• Den grønne og bæredygtige region


Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål. I tillæg til strategien bliver der udarbejdet en handlingsplan, der udpeger de konkrete handlinger, som Region Sjælland vil sætte i gang. Handlingsplanen er under udarbejdelse og forelægges sammen med den færdige strategi i efteråret 2020.

Videre proces

1. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har godkendt startegien til at komme i offentlig høring.
2. Regionsrådet og Udvalget for Regional Udvikling godkender i juni-august at udkast til strategi sendes i offentlig høring.

3. Høringsudkast til strategi sendes i offentlig høring fra august 2020 og otte uger frem.
4. Den endelige strategi godkendes i Regionsrådet sammen med en handlingsplan i efteråret 2020.

Udkastet til strategien vil blive offentliggjort snarest.

 

Oprettet
15.11.11
Opdateret
14.07.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.