Søg
 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er grundlaget for at sklabe vækst og udvikling i regionen. Formålet med strategien er at skabe fælles retning og etablere indsatser, der udvikler Region Sjælland.Forslag til Region Sjællands vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022.

Regeringens reform af erhvervsfremmesystemet betyder, at der fra 1. januar 2019 ikke længere skal udarbejdes en Vækst- og Udviklingsstrategi for hver region. Trods reformen har der været et bredt ønske om at gøre strategiarbejdet i Region Sjælland gøres færdig, så vi har et fælles ståsted, når det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft.
 
Forslag til Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi ligger nu klar. Strategiens indhold er udarbejdet i tæt samarbejde med de mange aktører - som kommuner, virksomheder, regionsrådet, videns- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter - der alle arbejder for at gøre Region Sjælland til et attraktivt sted at bo og arbejde.
 
Den færdige strategi anvendes som:
  • ramme for strategiske partnerskaber og fælles indsatser, som regionen, kommuner og andre parter vil sætte i gang sammen.
  • indspil til den kommende nationale vækststrategi, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde.
  • udgangspunktet for Regionrådets arbejde med en ny Regional Udviklingsstrategi, som påbegyndes i 2019.

En strategi med fire temaer 

Region Sjælland forslag til vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022 fokuserer på regionens virksomheder og borgere. Den er bygget op omkring fire temaer og 12 indsatsområder, der samlet skal skabe vækst og udvikling i hele Region Sjælland frem til 2025. Endemålet er, at gøre Region Sjælland til en attraktiv region i vækst - også i fremtiden.
 
De fire temaer er:
  • Styrke virksomhedernes konkurrencekraft
  • Klar til fremtidens arbejdsmarked
  • Vækstområder der driver regionens udvikling fremad
  • En sammenhængende region.

Læs forslaget til Region Sjællands vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022 her.

Vi hører gerne, hvis der er særlige temaer og indsatsområder, som du, din organisation eller virksomhed vil følge eller indgå i partnerskaber omkring. 

Oprettet
15.11.11
Opdateret
16.11.18
Link til denne side: