Søg
 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er grundlaget for at skabe vækst og udvikling i regionen. Formålet med strategien er at skabe fælles retning og etablere indsatser, der udvikler Region Sjælland.Region Sjællands vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022
 
Region Sjællands ReVUS 2019-2022 blev godkendt af Regionsrådet d. 3 december 2018. Forud har strategien været behandlet og godkendt af Kommunekontaktråd Sjælland og Vækstforum Sjælland.
 
Den har været til kommentering hos de omkring 100 samarbejdspartnere, der har bidraget til strategiens mål og indhold – det gælder både kommuner, virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter - der alle arbejder for at gøre Region Sjælland til et attraktivt sted at bo og arbejde.
 
Fra 1. januar 2019 udgår de Regionale Vækst- og Udviklingsstrategier som en lovbestemt opgave for regionerne og ansvaret for erhvervsfremme overgår til Den Nationale Erhvervsfremmebestyrelse, til kommunerne og til de nye erhvervshuse – herunder til det nye Erhvervshus Sjælland i Sorø.

 

Den færdige ReVUS 2019-2022 anvendes som:

  • ramme for strategiske partnerskaber og fælles indsatser, som regionen, kommuner og andre parter vil sætte i gang sammen.
  • indspil til dekommende nationale vækststrategi,
  • udgangspunktet for Regionrådets arbejde med en ny Regional Udviklingsstrategi, som påbegyndes i 2019.

En strategi med fire temaer 

Region Sjællands vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022 fokuserer på regionens virksomheder og borgere. Den er bygget op omkring fire temaer og 12 indsatsområder, der samlet skal skabe vækst og udvikling i hele Region Sjælland frem til 2025. Endemålet er, at gøre Region Sjælland til en attraktiv region i vækst - også i fremtiden.
 
De fire temaer er:
  • Styrke virksomhedernes konkurrencekraft
  • Klar til fremtidens arbejdsmarked
  • Vækstområder der driver regionens udvikling fremad
  • En sammenhængende region.

Læs Region Sjællands Vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022 her

 

Oprettet
15.11.11
Opdateret
12.09.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.
​​

Region Sjællands tidligere arbejde med en Regional Vækst- og Udviklingsstrategi

 

revus lille.jpg

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (pdf)