Søg
 

Handlingsplan 2020-2022

Handlingsplan 2020-22 er den første handlingsplan til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024. Den viser de konkrete indsatser og initiativer som Region Sjælland vil støtte, sætte i gang og deltage i frem mod 2022.

Fra strategi til handling

Handlingsplanen indeholder indsatser, der skal sikre nye muligheder i de mindre byer, kvalificeret arbejdskraft og fremtidens digitale region. Det er nogle af de områder, hvor Region Sjælland ønsker at drive den regionale udvikling fremad og indfri de mange potentialer i regionen. 

 
Region Sjælland skal være en attraktiv region i bæredygtig vækst og udvikling. Forandringer i klimaet, økonomien og måden vi omgås på kræver, at vi indgår i stærke partnerskaber og koordinerer vores indsatser med aktører i og på tværs af regionen. 

 
Sammen skal vi udvikle nye og holdbare løsninger, der skaber mærkbare resultater og forandringer for borgerne. Det skal ruste os til en verden i hastig forandring.

Sådan arbejder vi

I Region Sjælland ønsker vi at nytænke måden, vi arbejder med regional udvikling. Regionen har primært haft en rolle, som bevillingsgiver og annoncør af projekter, men fremover vil regionen indtage en mere aktiv rolle i at udvikle og deltage i projekter.

 
Handlingsplanen indeholder både de indsatser, som vi har midler til at virkeliggøre her og nu, men giver også plads til at afdække og udvikle mere langsigtede strategiske indsatser. 

 
Det er afgørende, at vi kan gribe mulighederne for at skabe udvikling, når de opstår. Derfor vil vi have en opsøgende og samskabende tilgang, hvor vi rækker ud efter partnere og opsøger nye projekter og muligheder, som vi kan træde ind i og bidrage til at styrke.

Vil du samarbejde?

Er din organisation også i gang med samme indsatsområder som i vores handlingsplan eller vores Regionale Udviklingsstrategi? Og kan I se potentialer i et samarbejde med andre i regionen eller os? 
Så er du/I meget velkomne til at kontakte os - også gerne tidligt i forløbet - til en uforpligtende snak om jeres idéer og tanker.

Kontakt: Thomas Aarup Larsen Mobil: 2927 1954, e-post thala@regionsjaelland.dk

Drejer det sig om hjælp til et projekt, der mangler finansiering fra private, nationale eller EU fonde og puljer, så skriv til Region Sjællands Fondskontor på fondskontoret@regionsjaelland.dk

Oprettet
17.05.21
Opdateret
30.08.21
Link til denne side:
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.