Søg
 

Hvad er kompetenceparat 2020?

Kompetenceparat 2020 skal bane vejen for, at flere i Region Sjælland får en uddannelse.Region Sjælland har i foråret 2011 sammen med KKR Sjælland igangsat en ambitiøs ti-årig satsning, der skal bane vejen for, at flere i regionen får en uddannelse. Indsatsen kaldes Kompetenceparat 2020.

Indsatsen involverer mange organisationer i hele regionen som f.eks. ungdomsuddannelsesområdet, de videregående uddannelser, VEU-centrene, arbejdsmarkedets parter, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og vejledningsområdet (Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg Sjælland).

Den daglige administration varetages af Regional Udvikling i Region Sjælland, samt kommunesamarbejdet i regionens 17 kommuner, KKR Sjælland.

Fem spor

Kompetenceparat 2020 arbejder i fem spor. Hvert spor ejes og drives af en række centrale aktører på området. De opstiller - i samarbejde med Region og Kommuner - selvstændige mål og handlingsplaner, som spiller op imod de overordnede mål for Kompetenceparat 2020. Der er nedsat en koordinationsgruppe, som repræsenterer uddannelse på alle niveauer, og det er koordinationsgruppens opgave at føre de handlingsplaner ud i livet, som projektet vedtager.

Arbejdsformen sikrer koordination og samarbejde sporene og uddannelsesinstitutionerne imellem. Det har også den fordel, at erfaringer hurtigere bliver opsamlet og delt mellem arbejdsgrupperne. Det gør videndelingen effektiv, og de gode erfaringer spredes som ringe i vandet.

En central præmis for Kompetenceparat 2020 er, at initiativet tager udgangspunkt i de indsatser, som allerede er i gang i regionen og de erfaringer, som aktørerne sidder inde med. Samtidigt skal Kompetenceparat 2020 medvirke til at igangsætte nye initiativer og forme aktørernes tilgang til arbejdet med uddannelse og kompetence.


 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.12.11
Opdateret
09.08.18
Link til denne side:
Andre sider under Kompetenceparat 2020
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50