Søg
 

Målsætninger

Kompetenceløft til flere - og på alle niveauer. Se målene for Kompetenceparat 2020.  


Det skal være dejligt at tage en uddannelse. Den enkelte elev eller studerende skal føle sig motiveret, og opleve at det er et privilegium at lære.

Den mentalitet skal Kompetenceparat 2020 sprede i alle uddannelses-
lag - både hos ledere, undervisere, elever, og i hele kredsen rundt om læringsmiljøet. 

Regionsrådet og KKR Sjælland har vedtaget en række målsætninger for Kompetenceparat 2020. Alle aktiviteter og initiativer skal opfylde en eller flere af målene.

Målene for Kompetenceparat 2020 er: 

Ud af komfort-zonen. Kompetenceløft på alle niveauer
Kompetenceudvikling skal være en naturlig del af alle livets faser for borgere og virksomheder i Region Sjælland.

Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse
Regionen skal leve op til de nationale målsætninger: 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60%  en videregående uddannelse.

Der skal være fokus på nye læringsformer
Region Sjælland skal være kendt som stedet, hvor nye læringsformer, fleksible uddannelsesforløb, teknologiske løsninger, osv. udvikles og afprøves. Dette tiltrækker studerende, virksomheder, tilflyttere, de bedste lærerkræfter, forskere, osv.

Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk
Det skal være uproblematisk for den enkelte at skifte mellem forskellige uddannelser, også selvom man skifter mellem uddannelsesniveauer og -sektorer. Dermed er de enkelte uddannelsesinstitutioner i særlig grad forpligtet til at sikre, at eleverne har en solid faglig ballast og er rustet til sådanne skift.

Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland
Region Sjælland skal fortsat byde på regionalt forankrede uddannelsestilbud på alle niveauer, ligesom regionen skal være hjemsted for nye, attraktive uddannelsestilbud.

Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer
Sammenhængen mellem uddannelse, kompetence, arbejdsmarked og virksomhedernes behov skal være stærk i regionen - virksomhederne skal engagere sig i uddannelse og kompetenceudvikling. Andelen af arbejdsstyrken med en erhvervsuddannelse (faglærte) skal øges. Andelen af ansatte i den private sektor med en længerevarende uddannelse skal øges.

Slip Internationaliseringen løs
Regionen skal stå stærkt i den globale konkurrence og i globalt samarbejde, både i forhold til vore nære naboer i Europa og i forhold til stærke globale spillere i f.eks. Asien og Sydamerika.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.01.17
Opdateret
14.01.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50