Søg
 

De fem spor

Kompetenceparat 2020 arbejder i fem spor, som hver især har handlingsplaner for deres område. Kompetenceparat 2020 har fem spor. Hvert spor arbejder med to-årige handlingsplaner, som spiller sammen med de overordnede mål for Kompetenceparat 2020. Sporene arbejder selvstændigt, og bygger ofte videre på allerede eksisterende netværksfora.

1. Det kommunale spor - de kommunale indsatsområder
Kommunerne har ansvaret for en meget bred vifte af de tilbud og områder, Kompetenceparat 2020 fokuserer på. For eksempel dagtilbud, folkeskole, ungeindsats, vejledning, jobcentre, indsatsen overfor de svageste unge, tilbud i fritidslivet, kulturtilbud samt overlevering til ungdomsuddannelserne.

2. Det Regionale spor - Region Sjælland som organisation og arbejdsgiver
Region Sjælland er med sine 16.000 medarbejdere regionens største arbejdsgiver, og sætter derfor stort præg på det regionale arbejdsmarked. Regionen vil få behov for nye og anderledes kompetencer hos sine medarbejdere i takt med udviklingen, og der vil derfor løbende blive stillet krav til uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne.

3. Videregående uddannelse
Mange forskellige institutioner i regionen udbyder videregående uddannelser fra mange forskellige geografier. De videregående uddannelsesinstitutioner er organiseret i Forum for Videregående Uddannelser i Region Sjælland. Dette forum bruges nu også til at arbejde med Kompetenceparat 2020. I sporet vil der blive sat fokus på bl.a. at udvikle af nye uddannelser, skabe studierelevante jobs og praktikmuligheder samt at samarbejde mellem det regionale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne.

4. Ungdomsuddannelse
Traditionelt er ungdomsuddannelserne delt op i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. For første gang har de to grene nu sat sig sammen for at styrke overgangen til ungdomsuddannelser, styrke vejledningen af de unge og mindske frafaldet på alle typer ungdomsuddannelser.

5. Efter- og videreuddannelse
Sporet drives af de regionale VEU-centre, som har peget på en række områder, de ønsker at arbejde med og gøre en ekstra indsats omkring. De regionale VEU-centre vil udføre aktiviteter på fire områder:

- Øge brugen af mobil undervisning og lignende
- Indarbejde innovation og iværksætteri i AMU-uddannelser
- Øge fokus på det internationale element/internationale kompetencer
- Koble erhvervsuddannelser, VEU og folkeoplysningsektoren

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.01.17
Opdateret
14.01.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50