Søg
 

Fakta om fordeling af ansøgere

I Region Sjælland fordeles der hvert år omkring 6000 ansøgere til det almene gymnasium og 2-årige hf. Langt de fleste får deres 1. prioritet opfyldt.

Fordeling af ansøgere

Antallet af ansøgere til stx og hf har de seneste år ligget omkring 6000 i Region Sjælland. Langt de fleste - ca 98 % - får opfyldt deres første ønske og kan starte på deres favoritgymnasium. 

I 2019 var der 4656 ansøgere til alment gymnasium (stx) i Region Sjælland og 1215 ansøgere til den 2-årige hf-uddannelse (hf). 

Ansøgere til gymnasiale ungdomsuddannelser.pdf

99,6 % af alle stx ansøgere og 97,0 % af alle hf ansøgere har fået reserveret plads på deres 1. prioritetsønske i 2019 i Region Sjælland.

Hvor mange er der plads til?

Hvert efterår indberetter de gymnasiale uddannelser hvor mange elever de har mulighed for at optage i det kommende skoleår.

Se det nyeste skema med optagelseskapacitet her: 

Optagekapaciteten for skoleåret 2019-2020.pdf

En stor del af gymnasierne i Region Sjælland udnytter deres fulde kapacitet. Hvert år får nogle gymnasier flere ansøgere, end de har plads til. Det gælder især for Roskilde- og Køge Bugt området, samt dele af Vestsjællands området.

Hvordan fordeles ansøgerne?

Ansøgere til det almene gymnasium (stx) og HF bliver fordelt efter kriterier, som rektorerne har fastlagt i ny forretningsorden​​ i overensstemmelse med  Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse.

Fordelingsudvalgene fordele pladsreservationer til stx og HF. Modtager du besked om, at du har fået reserveret plads på et gymnasium, gælder denne pladsreservation frem til 1. september. Du kan få lov at beholde din pladsreservation, og dermed starte på gymnasiet efter sommerferien, hvis du opfylder adgangskravene, som er beskrevet i optagelsesbekendtgørelsen. Opfylder du ikke adgangskravene, skal du til optagelsesprøve for at beholde din pladsreservation.

På hjemmesiden, UddannelsesGuiden, kan de se en film om adgangskravene fra 9. klasse til en gymnasial uddannelse.

De vigtigste kriterier vil være din 1. prioritet kombineret med din bopæl. Afstanden fra din bopæl til din først prioriterede uddannelsesinstitution er nemlig afgørende for, om du kan komme ind på gymnasiet, hvis gymnasiet er overansøgt.

 Fordelingsudvalg

Gymnasier, hf-kurser og VUC'er er inddelt i tre regionale fordelingsudvalg, der er ansvarlige for at fordele gymnasie- og hf-elever.

De tre fordelingsudvalg samt to medlemmer af Regionsrådet dækker forskellige geografiske områder. Deres opgave er at fordele gymnasie- og hf-elever fra de institutioner, hvor der er flere ansøgere, end der er plads til.  

Fordelingsudvalg for Vestsjælland
Formand:
Rektor Peter Abildgaard Andersen
Kalundborg Gymnasium og HF
J. Hagemann-Petersens Allé 4
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 06 62

Fordelingsudvalget for Vestsjælland dækker:
Midtsjællands Gymnasieskoler Haslev, Midtsjællands Gymnasieskoler Ringsted, Stenhus Gymnasium og HF, Sorø Akademis Skole, Høng Gymnasium og HF, Odsherred Gymnasium, Kalundborg Gymnasium og HF-kursus, Slagelse Gymnasium og HF-kursus, VUC Vestsjælland Nord, VUC Vestsjælland Syd.

Fordelingsudvalg for Roskilde

Formand:
Rektor Johnny Vinkel
Himmelev Gymnasium
Herregårdsvej 30
4000 Roskilde
Tlf. 46 75 74 44

Fordelingsudvalget for Roskilde dækker:
VUC Roskilde, Greve Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Køge Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Solrød Gymnasium.

Fordelingsudvalg for Storstrøm
Formand
Rektor Susanne Stubgaard
Næstved Gymnasium og HF
Nygårdsvej 43
4700 Næstved
Tlf. 55 72 06 76

Fordelingsudvalget for Storstrøm dækker:
Nykøbing Katedralskole, Vordingborg Gymnasium og HF, Næstved Gymnasium og HF, Herlufsholm Skole, Nakskov Gymnasium, Maribo Gymnasium, VUC Storstrøm.

Region Sjælland
Region Sjælland fungerer som sekretariat for de tre fordelingsudvalg, der har ansvar for at fordele gymnasieelever.

Kontakt:
Regional Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50
Mail: regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.12.11
Opdateret
22.09.20
Link til denne side:
Andre sider under Gymnasie- og hf-optagelse
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.
Hvordan søger jeg gymnasie og HF?
 
​Hvis du vil vide mere om hvordan du søger STX eller HF, eller reglerne for fordeling anbefaler vi at du kigger på Uddannelsesguiden. Her kan du finde film og mere information.
 
Du kan finde informationen på UddannelsesGuiden her.

 

Hvornår får jeg svar?

 

Alle ansøgere får brev fra det gymnasium, de har fået en pladsreservation på. Du får svar senest d. 1. maj, men du kan også få svar lidt før. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvordan fordelingsprocessen kommer til at gå.