Søg
 

Fakta om fordeling af ansøgere

I Region Sjælland fordeles der hvert år omkring 6000 ansøgere til det almene gymnasium og 2-årige hf. Langt de fleste får deres 1. prioritet opfyldt.

Fordeling af ansøgere

Antallet af ansøgere til stx og hf har de seneste år ligget omkring 6000 i Region Sjælland. Langt de fleste - ca 98 % - får opfyldt deres første ønske og kan starte på deres favoritgymnasium. 

 

Hvor mange er der plads til?

Hvert efterår indberetter de gymnasiale uddannelser hvor mange elever de har mulighed for at optage i det kommende skoleår.

Se det nyeste skema med optagelseskapacitet her:  

Optagekapaciteten for skoleåret 2022-2023​

En stor del af gymnasierne i Region Sjælland udnytter deres fulde kapacitet. Hvert år får nogle gymnasier flere ansøgere, end de har plads til. Det gælder især for Roskilde- og Køge Bugt området, samt dele af Vestsjællands området.

Hvordan fordeles ansøgerne?

Ansøgere til det almene gymnasium (stx) og HF bliver fordelt efter kriterier, som rektorerne har fastlagt i ny forretningsorden​ i overensstemmelse med Undervisningsministeriets optagebekendtgørelse.

Fordelingsudvalgene fordele pladsreservationer til stx og HF. Modtager du besked om, at du har fået reserveret plads på et gymnasium, gælder denne pladsreservation frem til 1. september. Du kan få lov at beholde din pladsreservation, og dermed starte på gymnasiet efter sommerferien, hvis du opfylder adgangskravene, som er beskrevet i Lov om gymnasiale uddannelser Opfylder du ikke adgangskravene, skal du til optagelsesprøve for at beholde din pladsreservation.

På hjemmesiden, UddannelsesGuiden, kan de se en film om adgangskravene fra 9. klasse til en gymnasial uddannelse.

De vigtigste kriterier vil være din 1. prioritet kombineret med din bopæl. Afstanden fra din bopæl til din først prioriterede uddannelsesinstitution er nemlig afgørende for, om du kan komme ind på gymnasiet, hvis gymnasiet er overansøgt.

Du kan læse mere om optagelse på stx og hf her på siden under Ofte stillede spørgsmål om fordeling eller i folderen "Godt at vide om optagelse på gymnasiet og HF".

Godt at vide om optagelse på gymnasiet og HF

 Fordelingsudvalg

Regionens gymnasier (stx) og hf er inddelt i tre regionale fordelingsudvalg. Fordelingsudvalgenes opgave er at fordele gymnasie- og hf-elever fra de institutioner, hvor der er flere ansøgere, end der er plads til. 

I hvert fordelingsudvalg sidder også to medlemmer af Regionsrådet.
 

Fordelingsudvalg for Vestsjælland:


Formand
Rektor Lotte Büchert
Slagelse Gymnasium
Willemoesvej 2A
4200 Slagelse
Tlf.: 5855 5959
Mail: info@slagelse-gym.dk

Fordelingsudvalget for Vestsjælland dækker:
Midtsjællands Gymnasieskoler Haslev, Midtsjællands Gymnasieskoler Ringsted, Stenhus Gymnasium og HF, Sorø Akademis Skole, Høng Gymnasium og HF, Odsherred Gymnasium, Kalundborg Gymnasium, Slagelse Gymnasium, Nordvestsjællands HF og VUC og HF og VUC Klar samt en elevrepræsentant fra et gymnasium i fordelingsområdet.

Fordelingsudvalg for Roskilde

Formand:
Rektor Johnny Vinkel
Himmelev Gymnasium
Herregårdsvej 30
4000 Roskilde
Tlf. 46 75 74 44
Mail: himgym@himgym.dk

Fordelingsudvalget for Roskilde dækker:
HF og VUC Roskilde, Greve Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Køge Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Solrød Gymnasium samt en elevrepræsentant fra et gymnasium i fordelingsområdet.
 

Fordelingsudvalg for Storstrøm

Formand
Rektor Jakob Stubgaard
VOrdingborg Gymnasium og HF
Chr. Richardtsvej 45
4760 Vordingborg
Tlf. 55 36 55 00
Mail: kontor@vordingborg-gym.dk

Fordelingsudvalget for Storstrøm dækker:
Nykøbing Katedralskole, Vordingborg Gymnasium og HF, Næstved Gymnasium og HF, Herlufsholm Skole, Nakskov Gymnasium og HF, Maribo Gymnasium, VUC Storstrøm samt en elevrepræsentant fra et gymnasium i fordelingsområdet.

Region Sjælland
Region Sjælland fungerer som sekretariat for de tre fordelingsudvalg, der har ansvar for at fordele gymnasieelever.

Kontakt:
Regional Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50
Mail: regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.12.11
Opdateret
02.08.22
Link til denne side:
Andre sider under Gymnasie- og hf-optagelse
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Hvordan søger jeg gymnasie og HF?
 
​Hvis du vil vide mere om hvordan du søger STX eller HF, eller reglerne for fordeling anbefaler vi at du kigger på Uddannelsesguiden. Her kan du finde film og mere information.
 
Du kan finde informationen på UddannelsesGuiden her.

 

Hvornår får jeg svar?

 

Alle ansøgere får brev fra det gymnasium, de har fået en pladsreservation på. Du får svar senest d. 1. maj, men du kan også få svar lidt før. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvordan fordelingsprocessen kommer til at gå.