Søg
 

Gymnasie- og HF-optagelse

Her kan du læse om love og regler vedrørende optagelse på gymnasier og hf.

Nye regler om optagelse på gymnasiet fra skoleåret 2023/24

I juni 2022 blev der vedtaget nye nationale regler for elevfordeling og kapacitetsfastsættelse på gymnasiale uddannelser (STX, HF, HHX, HTX og pre-IB). 

Reglerne skal være med til at løse to grundlæggende udfordringer - dels skævheden i elevsammensætningen i landets tre største byer og dels udfordringen med faldende elevtal i de tyndtbefolkede områder.

Som ansøger til STX, HF, HHX, HTX eller pre-IB har du frit valg til at søge ungdomsuddannelse i hele Danmark. De fleste vil få plads på den skole, de har søgt som førsteprioritet, men du er som ansøger ikke garanteret plads på din førsteprioritet.

Elevfordelingen i de nye regler tager fortsat udgangspunkt i ansøgerens prioriteter i den rækkefølge, som ansøgeren har valgt, men der er ikke garanti for at få plads på et bestemt gymnasium. Langt de fleste vil (som i dag) få opfyldt deres førsteprioritet om gymnasie.  

Hvordan søger jeg gymnasie og HF?​

​Hvis du vil vide mere om hvordan du søger STX eller HF, eller reglerne for fordeling anbefaler vi at du kigger på Uddannelsesguiden. 

Uddannelsesguide​​

Forskellige regler alt efter om gymnasiet ligger i en afstandszone eller fordelingszone​

Du skal være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for elevfordelingen afhængig af, om gymnasiet ligger i en fordelings- eller afstandszone. 

 ​

  • I afstandszoner sker fordeling af pladser på gymnasier (elevfordeling) på baggrund af transporttid.
  • I fordelingszoner sker fordeling af pladser på gymnasier (elevfordeling) på baggrund af forældreindkomst og transporttid.
​Hvis du er i tvivl om, hvilken zone et bestemt gymnasium ligger i, kan du læse mere på linke "Gymnasiekortet" herunder. I Region Sjælland er det kun Greve Gymnasium, der er placeret i en fordelingszone.
 

Gymnasiekortet​ 

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet tre videoer, der forklarer reglerne:

Reglerne for elevfordeling 

 


Regler for elevfordeling i fordelingszone 

 


 

Regler for elevfordeling i afstandszone ​

 


Du kan læse mere om de nye regler for elevfordeling her: 


Denne side opdateres løbende med ny viden om regler, og hvordan det har betydning for dig, der vil søge optagelse på gymnasiet med opstart i 2023. ​​

Oprettet
05.12.11
Opdateret
28.11.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.