Søg
 

Sådan vurderer vi din ansøgning

Behandling af din ansøgning til gymnasiet og HF afhænger af plads på uddannelsesinstitutionen og afstand mellem din bopæl og uddannelsesinstitution.

Langt de fleste ansøgere får deres første prioritet opfyldt. To ting er afgørende for, om du bliver optaget:

  • Hvor mange ansøgere, uddannelsesinstitutionen har plads til
  • Afstanden mellem din bopæl og uddannelsesinstitutionen

Uddannelsesinstitutionerne fyldes først op med første prioriteter. Hvis der er plads til flere elever, kommer anden prioriteterne med, dernæst tredje prioriteterne osv.

Afstanden er afgørende

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke har pladser nok til at reservere plads til alle ansøgere, afgør et fordelingsudvalg, om du kan få plads på din første prioritet, anden til femte prioritet eller en uddannelsesinstitution, som du ikke selv har valgt.

Ved valget mellem flere ansøgere skal Fordelingsudvalget lægge afstanden via vejnettet mellem folkeregisteradressen og uddannelses-institution til grund. Det betyder, at dem, der bor tættest på uddannelses-institutionen, optages først.

Dog kan Fordelingsudvalget vælge at optage en ansøger, der har søgt sit nærmeste gymnasium, hvis ikke ansøgeren på anden måde kan få plads på en uddannelsesinstitution inden for 60 minutters transporttid med offentlig transport mellem bopælen og uddannelsesinstitutionens adresse. I beregningen af transporttiden indgår op til to gange fem kilometers cykling, og derfor er beregningen ikke nødvendigvis identisk med beregninger fra www.rejseplanen.dk.
 
Fordelingsudvalget undersøger, om der er en ledig pladsreservation i den rækkefølge, du har prioriteret gymnasierne. Det betyder, at fordelingsudvalget først undersøger, om der er en ledig pladsreservation på din første prioritet, derefter din anden prioritet, tredje prioritet, fjerde prioritet og til sidst din femte prioritet. Derfor er det vigtigt at udfylde alle fem prioritetsønsker på www.optagelse.dk.  Hvis ikke der er en ledig plads-reservation på nogen af dine prioriterede uddannelsesinstitutioner, finder fordelingsudvalget en pladsreservation til dig på en anden uddannelses-institution beliggende max 60 minutters transporttid med offentlig transport fra din folkeregisteradresse.
 

Gymnasium/HF langt fra bopælen

Du kan godt søge ind på en uddannelsesinstitution, der ligger langt fra din bopæl. Men det kan være vanskeligt at blive optaget på en populær uddannelsesinstitution langt væk fra din folkeregisteradresse, fordi ansøgere,derbor tættest på institutionen optages først hvis institutionen har flere ansøgere, end den er plads til.

Hvis du vælger at søge ind på en uddannelsesinstitution langt fra din bopæl som første prioritet, så skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at du så samtidig kan risikere at fraskrive dig muligheden for at komme ind på en uddannelsesinstitution tæt på din bopæl, da de kan være fyldt op med førsteprioritetsansøgere.

Undtagelser

I det tilfælde, hvor du ikke kan komme ind på en af dine prioriteter, kan Fordelingsudvalget uanset afstanden henvise dig til en uddannelses institution inden for en rimelig transporttid med offentlig transport. En rimelig transporttid med offentlig transport forstås normalt som op til 60 minutter mellem din bopæl og uddannelsesinstitutionen.

Fordelingsudvalget kan dispensere fra afstandskriteriet, hvis du har et handicap. Fordelingsudvalget kan da vælge at optage dig på en specifik institution, der er hensigtsmæssig i forhold til det pågældende handicap. Hvis du har et handicap, skal du hurtigst muligt give besked til den skole, som du har søgt som første prioritet. 

Hvem kan få plads på sin 1. prioritet?

Når der er flere første prioritets ansøgere, end der er pladser på en uddannelsesinstitution, undersøger Fordelingsudvalget ansøgernes afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution. Dem, som bor tættest på uddannelsesinstitutionen, optages først. Det er din folkeregister-adresse, der tæller som din bopæl.

Hvem kan få plads på sin anden-femte prioritet?

Dine ønsker skal imødekommes i prioriteret rækkefølge. Er der ikke plads på din første prioritet, skal Fordelingsudvalget derfor først undersøge din anden prioritet, dernæst din tredje prioritet osv.

Fordelingsudvalget undersøger, om din anden prioritet har plads til at opsøge ansøgere, når alle dem, der har ønsket uddannelsesinstitutionen som første prioritet er optaget. Hvis uddannelsesinstitutionen har plads til at optage alle, der har søgt uddannelsesinstitutionen som anden prioritet, får du plads på uddannelsesinstitutionen.

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke har plads til alle, der har søgt som anden prioritet, bliver det undersøgt, hvad din afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution er sammenholdt med alle andre, der har søgt ind som anden prioritet. Dem der bor tættest på optages som udgangspunkt.

Hvis uddannelsesinstitutionen herefter ikke har plads til at optage dig, bliver det på samme måde undersøgt, om din tredje, fjerde eller femte prioritet har plads til at optage dig.

Hvem bliver optaget på en uddannelsesinstitution, de ikke har søgt?

Man har ikke krav på at blive optaget på en bestemt uddannelses- institution. Hvis det derfor ikke lykkes at finde en plads på en af dine prioriterede uddannelsesinstitutioner, vil Fordelingsudvalget indplacere dig på en uddannelsesinstitution, du ikke selv har valgt, inden for en rimelig transporttid fra din bopæl, normalt forstået som 60 minutter med offentlig transport. 

Hvis min afstand til uddannelsesinstitutionen bliver længere?

Ved valget mellem flere ansøgere lægges afstanden mellem bopæl og uddannelsesinstitution til grund. Dem med kortest afstand optages først. Det betyder, at elever som i forvejen har stor afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution risikerer at få en endnu længere afstand. Bestemmelserne om afstand som baggrund for optag sikrer ikke den enkelte ansøger den korteste og mest hensigtsmæssige afstand/ transporttid. Dog kan Fordelingsudvalget vælge at optage en ansøger, der har søgt sit nærmeste gymnasium, hvis ikke ansøgeren på anden måde kan få plads på en uddannelsesinstitution inden for 60 minutters transporttid med offentlig transport mellem bopælen og uddannelses-institutionens adresse. I beregningen af transporttiden indgår op til fem kilometers cykling, og derfor er beregningen ikke nødvendigvis identisk med beregninger fra www.rejseplanen.dk 

Hvilken rolle spiller ansøgning, karakterer, venner og ældre søskende?

Din ansøgning samt afgangs- og årskarakterer spiller ikke en rolle i forhold til, hvilken institution du bliver optaget på.

Ved fordelingen tages der heller ikke hensyn til, hvilken folkeskole du har gået på, eller om venner og ældre søskende har gået på den prioriterede uddannelsesinstitution.

Den eneste undtagelse hertil er hvis du søger et profilgymnasium, hvor du skal begrunde din ansøgning. Der er på nuværende tidspunkt ingen profilgymnasier i Region Sjælland.

Kan jeg få en plads i hovedstadsregionen, når jeg bor på Sjælland, Lolland eller Falster?

Hvis du søger en eller flere uddannelsesinstitutioner i hovedstadsregionen, behandles din ansøgning som alle andre ansøgninger. Det betyder, at din ansøgning som udgangspunkt afgøres med udgangspunkt i din afstand mellem bopæl og uddannelses-institution sammenholdt med antal ansøgere til institutionen. Vær opmærksom på, at det kan betyde, at det kan betyde, at du samtidig risikere at fraskrive dig muligheden for at komme ind på en uddannelses-institution tæt på din bopæl, da de kan være fyldt op med førsteprioritets ansøgere.

Jeg skal flytte - hvad gør jeg?

 Hvis du skal flytte, skal du hurtigst muligt ringe til rektor på den uddannelsesinstitution, som du ønsker at gå på og sende din uddannelsesplan efter nærmere aftale med rektor. Så snart du kender din præcise adresse skal du sende oplysning herom til den uddannelsesinstitution, som du har kontaktet.

Hvor er min bopælsadresse?

Din bopælsadresse, er den adresse, som fremgår af folkeregisteret på ansøgningstidspunktet.

Hvis du bor på skift hos dine forældre, eller hvis du går på efterskole skal du skrive den adresse i uddannelsesplanen, som fremgår af folkeregisteret. Du har kun én folkeregisteradresse.

Hvis du ved, at du skal flytte inden du begynder på STX/HF, skal du skrive en bemærkning herom i uddannelsesplanen og kontakte den uddannelsesinstitution, du har søgt om optagelse på.

Optagelsesbekendtgørelse

Fordelingsudvalgene fordeler eleverne i overensstemmelse med lovgivningen i Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse.

Læs optagelsesbekendtgørelsen her.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om optagelse på gymnasium (STX) og HF, skal du sende dem til Fordelingssekretariatet som sikker digital post.

Vejledning: Sådan sender du sikker digital post til Fordelingssekretariatet

Den nye EU Persondataforordning stiller strenge krav til, hvordan offentlige myndigheder håndterer personførbare oplysninger. For at Fordelingssekretariatet kan overholde persondataforordningen, skal din henvendelse kunne besvares via e-boks. Derfor er det nødvendigt at du selv skriver til Fordelingssekretariatet med sikker digital post gennem din e-boks.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.08.15
Opdateret
18.02.20
Link til denne side:
Andre sider under Gymnasie- og hf-optagelse
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00

Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Hvornår får jeg svar?

Alle ansøgere får brev fra det gymnasium, de er optaget på. Du får svar senest d. 1. juni, men du kan også få svar lidt før. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvordan fordelingsprocessen kommer til at gå.