Søg
 

Nye udbud af ungdomsuddannelser

Regionerne har ansvaret for at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i hele landet.

Regionerne har ansvaret for at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser for at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i hele landet.
 
Det betyder, at Region Sjælland bl.a. er høringspart i ansøgninger om oprettelse af nye grundforløb på erhvervsuddannelserne og afgiver indstilling om den stedlige placering ved oprettelsen af nye gymnasiale udbud.
 
Region Sjælland åbner derfor hvert forår for ansøgninger om høring vedr. nye udbud af stx, hf, htx, hhx og eud-grundforløb. Regionen udsender i januar brev til alle uddannelsesinstitutioner med årets tidsplan samt hvilke kriterier, som lægges til grund for regionens høringssvar.
Det er regionsrådet, som godkender høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser.
 
Bemærk, at ansøgninger om nye udbud af ungdomsuddannelser afgøres af Børne- og Undervisningsministeriet og der må derfor påregnes en sagsbehandlingstid, som lægger efter regionens sagsbehandling.

Oprettet
12.01.21
Opdateret
17.02.22
Link til denne side: