Søg
 

Nye udbud af ungdomsuddannelser

Regionerne har ansvaret for at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i hele landet.

Regionerne skal sikre, at der er ungdomsuddannelser i hele landet. 

Regionerne har ansvaret for at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser for at sikre, at der findes et varieret udbud i hele landet.

Det betyder, at Region Sjælland bl.a. er høringspart i ansøgninger om oprettelse af nye grundforløb på erhvervsuddannelserne og afgiver indstilling om den stedlige placering ved oprettelsen af nye gymnasiale udbud. 

Er du en uddannelsesinstitution, der skal ansøge om et nyt udbud i Region Sjælland?

Region Sjælland åbner derfor hvert forår for ansøgninger om høring vedrørende nye udbud af stx, hf, htx, hhx og grundforløb på erhvervsuddannelserne. Regionen udsender i januar brev til alle uddannelsesinstitutioner med årets tidsplan samt hvilke kriterier, som lægges til grund for regionens høringssvar.

Det er regionsrådet, som godkender høringssvar vedrørende nye udbud af ungdomsuddannelser.

Bemærk, at ansøgninger om nye udbud af ungdomsuddannelser afgøres af Børne- og Undervisningsministeriet. Der må derfor påregnes en sagsbehandlingstid, som lægger efter regionens sagsbehandling.

Oprettet
12.01.21
Opdateret
17.10.22
Link til denne side: