Søg
 

Den europæiske socialfond plus 2021 -2027

I perioden 2021 – 2027 kan Regionsrådene i Danmark indstille projekter for 20% af den samlede sum fra den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Midlerne skal bidrage til at styrke uddannelsesområdet i Region Sjælland.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde skal den 15. september på et ekstraordinært udvalgsmøde træffe beslutning om medfinansiering fra de regionale udviklingsmidler til socialfondsprojekter.

Det forventes, at ansøgere modtager svar på deres ansøgning om regional medfinansiering senest den 16. september.

Fristen for at indsende endelige ansøgninger til socialfondsprojekter i IT-systemet TAS er den 2. november kl. 12.00.

Udvalget beslutter på udvalgsmødet den 15. november, hvilke ansøgninger der endeligt indstilles til tilsagn og afslag om socialfondsmidler til Erhvervsstyrelsen.

Den Europæiske Socialfond Plus 2021-2017

I programmet for Den Europæiske Socialfond 2021-2027 - Et stærkt Danmark gennem uddannelse og kompetencer - har regionerne indstillingsret på 20% af de samlede midler. Socialfondsmidlerne skal anvendes til indsatser, som styrker udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i de danske regioner – bl.a. igennem uddannelse.

Ud af i alt 170.921 mio. kr. er der afsat 53,8 mio. kr. til Region Sjælland i hele programperioden. I perioden 2022-2024 udmøntes 26,9 mio.kr. De resterende 26,9 mio.kr. udmøntes i perioden 2025-2027.

Mulighed for regional medfinansiering
Udover indstillingsret til socialfondsmidlerne har Region Sjælland mulighed for at medfinansiere socialfondsprojekter med 3 mio.kr. i 2022.

Indsatserne skal supplere dét arbejde, regionerne i forvejen støtter via udviklingsmidler til uddannelsesområdet. I Region Sjælland betyder dette blandt andet fokus på at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, sikre kvalificeret arbejdskraft på arbejdsmarkedet og skabe flere faglærte.

For at komme i betragtning til medfinansiering med regionens egne midler, skal der indsendes en projektide, der beskriver baggrunden, indholdet og formålet med indsatsen.

Udmøntningen af regionale udviklingsmidler prioriteres med afsæt i prioriterede indsatser i Region Sjællands budgetaftaler, Regionsrådets strategi og indsatsområder i den Regionale Udviklingsstrategi.

Annoncering efter projektideer
Der kan nu ansøges om medfinansiering fra socialfondsmidler samt regionale udviklingsmidler. Læs mere om annonceringen i nedenstående materiale:


Bilag:

Proces for ansøgning og deadline
Frist for indsendelse af projektideer og ansøgning om medfinansiering fra regionale udviklingsmidler: 1. august 2022

De indkomne ansøgninger og projektideer vil blive behandlet på et ekstraordinært udvalgsmøde i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde den 15. september 2022. Her vil der træffes beslutning om, hvilke projekter der vil blive tildelt regionale udviklingsmidler. Der sendes svar til ansøgere umiddelbart efter mødet.

Hvis ansøger fortsat ønsker at søge om socialfondsmidler, skal der udarbejdes en ansøgning i det administrative system TAS. Se mere i ”Vejledning om støtteberettigelse 2021-2027”.

Frist for indsendelse af endelig ansøgning om medfinansiering af socialfondsmidler: 2. november 2022 kl. 12.00.

Kontakt
Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte Marie Rud Skak-Arnstrup på mau@regionsjaelland.dk eller telefon 2965 5846


Oprettet
25.03.22
Opdateret
15.09.22
Link til denne side: