Søg
 

Sjælland baner vejen frem

Region Sjællands 400.000 pendlere vil frem. Samtidig stiller regionens nærhed til København og Sjællands placering som del af Femern Bælt- og Øresundsregionen store krav til fremkommelighed i den sjællandske infrastruktur.

Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående trafikstrømme. Det har medført, at Sjællands infrastrukturer hører til landets mest belastede trafikstrækninger, hvor både lokal, regional, national og international trafik konkurrerer om pladsen.

Med »Sjælland baner vejen frem« påpeger region og kommuner i Region Sjælland udfordringerne i trafikken og anviser løsningerne, når nye store vej- og jernbaneanlæg skal realiseres.

KKU Sjælland (region og kommuner i Region Sjælland) vil i realiseringen af »Sjælland baner vejen frem« især have fokus på:

  • Etablering af den sammenhængende Sjællandske Tværforbindelse
  • Nedbringelse af rejsetiden mod København, byens omegn og Kastrup Lufthavn
  • Udviklingen af Femern Bælt korridoren, herunder skal der findes en ny løsning for jernbanen over Storstrømmen
  • Etablering af fast forbindelse over Kattegat.

Disse infrastrukturprojekter skal kobles hensigtsmæssigt til både vej og jernbane i de tre sjællandske trafikkorridorer og den Sjællandske Tværforbindelse:

  • Etablering af en ringforbindelse udenom København mellem Helsingør og Køge
  • Opkobling på det europæiske højhastighedsnet for jernbaner.

KKU Sjælland vil arbejde for, at de aktuelle problemer med Storstrømsbroen løses af hensyn til den daglige trafikbetjening af Lolland, Falster og Sjælland – og specielt i forhold til sammenhængen i Femern Bælt korridoren, hvor den er en forudsætning.

Trafikudspil: Sjælland baner vejen frem (pdf)​​

Region og kommuner har siden 2007 arbejdet tæt sammen om interessevaretagelsen på trafikområdet. Det har blandt andet resulteret i trafikudspillet til Infrastrukturkommissionen i 2007 "Sjælland på vej mod 2030" samt trafikudspillet til Folketinget i 2008 "Sjælland baner vejen".

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.02.12
Opdateret
02.11.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling - Trafik
Alléen 15
4180 Sorø

Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 57 50
Trafikinformation kontakt Movia Kundecenter tlf.: 36 13 14 15