Søg
 

Åbent brev om Bredbåndspuljen

KKU-formandskabet i Sjælland opfordrer regeringen til at fastholde en statslig medfinansiering af digital infrastruktur i tyndt befolkede områder.

​Digital infrastruktur er en bærende konstruktion i det danske samfund. Derfor er adgangen til hurtigt internet i dag at betragte som kritisk infrastruktur på linje med vejnettet og forsyningen af el, vand og varme.
I Danmark foregår udrulningen af digital infrastruktur på markedsvilkår. Bredbåndspuljen har siden 2016 været et vigtigt værktøj til at sikre udrulning af bredbånd i Danmarks tyndtbefolkede områder, hvor de kommercielle interesser er lave.
I regeringens udspil til Finanslov 2021 er der ikke afsat midler til at fortsætte Bredbåndspuljen. Uden tilskud bliver det uforholdsmæssigt dyrt at udrulle bredbånd i de områder af Danmark, hvor der er langt mellem husene.
KKU-formandskabet i Sjælland opfordrer derfor regeringen og ministeren for klima, energi og forsyning til nøje at overveje mulighederne for at fastholde en statslig medfinansiering af digital infrastruktur i tyndt befolkede områder.

Se brevet Åbent Brev_Fortsat behov for at understøtte udrulning af bredbånd og digital infrastruktur i Danmark.pdfher

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.10.20
Opdateret
19.09.22
Link til denne side:
Andre sider under Infrastruktur
 

 Visitkortvælger