Søg
 

Sjælland baner vejen frem

Region Sjælland og kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster har i fællesskab udarbejdet trafikudspillet ”Sjælland baner vejen frem”.

Region Sjælland og kommunerne i regionen har siden 2007 stået sammen om fælles ønsker, holdninger og væsentlige prioriteringer i forhold til den trafikale infrastruktur, omfattende både etablering af nye vejstrækninger og styrkelse af den kollektive trafik.

Det fremgår blandt andet af det fælles trafikale udspil, ”Sjælland baner vejen frem”, som er vedtaget i fællesskab af region og kommuner i november 2015. Formålet er at sikre en effektiv interessevaretagelse for de væsentligste infrastrukturprojekter i Region Sjælland.

Prioriteringerne i ”Sjælland baner vejen frem” blev yderligere fokuserede i 2018, dels ved beslutning i KKR Sjælland 19. marts 2018, og dels efterfølgende i Regionsrådet den 24. september 2018.

På den baggrund arbejder regionen og kommunerne målrettet for en prioriteret realisering i rækkefølgen:

1) Færdiggørelse af Kalundborg motorvejen frem til Kalundborg (Rute 23)
2) Motorvejsforbindelsen mellem Næstved og Rønnede (Rute 54)
3) Den resterende tværforbindelse Næstved-Slagelse-Kalundborg (Rute 22)

Hertil kommer de øvrige prioriteringer i ”Sjælland baner vejen frem”.

Den nuværende regering har varslet, at der i 2020 skal indgås en aftale på nationalt niveau om de kommende 10 års trafikinfrastrukturprojekter med fokus på motorveje og faste forbindelser. Regionen og kommunerne arbejder i den forbindelse for at fremme de prioriterede projekter, så de kommer med i infrastrukturaftalen.

Region Sjælland - Indstik kollektivtrafik (pdf)
Færdiggørelse af motorvejen til Kalundborg - link
Motorvej rute 54, Næstved-Rønnede - link

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.05.12
Opdateret
31.03.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Movia_ban.png

Se Movia's hjemmeside for køreplaner, kontakt og informationer. 
Movia

 

 Dokumenter og rapporter