Søg
 

Sjælland baner vejen frem – den kollektive trafik

Region Sjælland og kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster har i fællesskab udarbejdet trafikudspillet ”Sjælland baner vejen frem”.

​De akutte problemer i den kollektive trafik på Sjælland og et fælles ønske om at skabe en attraktiv kollektiv trafik gør, at regionen og kommunerne sammen har udarbejdet et supplement til ”Sjælland baner vejen frem”, netop omkring den kollektive trafik.

Der er betydelig interesse for og fokus på den kollektive trafik ikke mindst foranlediget af situationen efter, at trængselsringen i Hovedstadsområdet ikke blev besluttet etableret. Der er i starten af 2012 indgået den politiske aftale ”Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik”.

I denne aftale afsættes 500 mio. kr. årligt til takstnedsættelser og 500 mio. kr. årligt til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. Der nedsættes samtidigt en kommission, der blandt skal se på trængslen i Hovedstadsområdet.

Kommissionen vil januar 2013 aflevere et katalog med fordele og ulemper ved forskellige forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet til regeringen. August 2013 afleverer kommissionen sit forslag til en samlet strategi.

De politiske drøftelser om udmøntningen af takstnedsættelser og investeringer vil starte foråret 2011 og formentlig løbende herefter.

Der er akutte og alvorlige kapacitetsproblemer på den statslige banebetjening på Sjælland. Der er ”trængselsproblemer” i togene.

Det er blandt på denne baggrund, at kommunerne og regionen sammen har udarbejdet et supplement til trafikudspillet ”Sjælland baner vejen frem”, som giver et bud på, hvad der skal til for at løse problemerne og skabe en endnu mere attraktiv kollektiv trafik.

Udspillet hedder ”Sjælland baner vejen frem – den kollektive trafik”

Region Sjælland - Indstikkollektivtrafik (pdf)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.05.12
Opdateret
06.02.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling - Trafik
Alléen 15
4180 Sorø

Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 57 50
Trafikinformation kontakt Movia Kundecenter tlf.: 36 13 14 15

Movia_ban.png

Se Movia's hjemmeside for køreplaner, kontakt og informationer. 
Movia

 

 Dokumenter og rapporter