Søg
 

Movia - bus og tog på Sjælland

Movia er regionernes og kommunernes fælles trafikselskab på Sjælland. Efter bestilling fra regioner og kommuner driver trafikselskabet den offentlige bus og lokalbanetrafik på Sjælland ved hjælp af private busentreprenører og lokalbaneselskaber.

Movia - bus og tog på Sjælland

​Som et led i kommunalreformen blev der dannet ét trafikselskab på Sjælland, som driver den offentlige bus- og lokalbanetrafik. Lovgrundlaget er Lov om Trafikselskaber.

Regionerne har ansvaret for lokalebanebetjeningen og den regionale busbetjening mens kommunerne har ansvaret for den lokale busbetjening. Regionerne og kommunerne bestiller hvert år den ønskede trafik hos Movia. Movia udfører kørslen via private busentreprenører og lokalbaneselskaber.

Movia​s hjemmeside findes meget mere information om selskabet og mere praktisk information om busruter og billetter. 

hjemmesiden lokaltog.dk findes mere information om lokalbanerne i Region Sjælland.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.11.11
Opdateret
06.02.19
Link til denne side: