Søg
 

Spørgsmål og svar

Find svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål her.

Spørgsmål og svar 

 

Der er mange - og gode - spørgsmål om Sundhedsplatformen. Her får du svar på nogle af dem.

 

Hvem kan bruge Sundhedsplatformen?

44.000 medarbejdere i Region Sjælland og Region Hovedstaden bruger Sundhedsplatformen.

Derudover kan alle 2,5 millioner borgere i de to regioner bruge portalen Min Sundhedsplatform.​​

Hvorfor er Region Hovedstaden og Region Sjælland gået sammen om Sundhedsplatformen?

Ét fælles system giver mindre dobbeltarbejde, større patientsikkerhed og mere sammenhængende behandlingsforløb, når patienter bevæger sig på tværs af regionerne.

Både Region Hovedstaden og Region Sjælland stod over for at skulle udskifte cirka 15 år gamle, it-systemer. De gamle systemer havde forældet teknologi og manglende sammenhæng mellem funktionaliteter. Derfor var det nødvendigt at anskaffe et nyt system.

Mange patienter bevæger sig på tværs af de to regioner. Cirka 10 procent af Region Sjællands borgere bliver indlagt på Region Hovedstadens hospitaler. 14 procent bliver behandlet ambulant på Region Hovedstadens hospitaler.

Lidt over 1 procent af Region Hovedstadens borgere bliver indlagt på Regions Sjællands sygehuse. Knap 1 procent bliver behandlet ambulant på Region Sjællands sygehuse.

Hvorfor bruger de tre andre regioner ikke Sundhedsplatformen?

Regionerne skal sende store it-indkøb i udbud, så borgerne får mest for pengene. Udbudsregler sikrer, at man får den rigtige løsning til den bedste pris. It-systemer udvikles hele tiden, og de øvrige regioner har sendt deres systemer i udbud på forskellige t​idspunkter.

Region Hovedstaden og Region Sjælland vurderede, at tilbuddet fra Epic var det bedste. Der er mulighed for, at de andre regioner kan koble sig på Sundhedsplatformen.​​

Bliver praktiserende læger og andre i sundhedsvæsenet også koblet på Sundhedsplatformen?

Det ved vi ikke endnu. Vi skal afklare, om for eksempel praktiserende læger, kommuner og bosteder skal kobles på.​ Det er målet.

Hvordan er systemet blevet tilpasset danske forhold?

Siden 2014​ har fagfolk udviklet og tilpasset Sundhedsplatformen. Læger, sygeplejersker og andre faglige eksperter har rådgivet og testet systemet, så Sundhedsplatformen er tilpasset de folk, som skal bruge det i hverdagen.

Hvordan skal Sundhedsplatformen udvikles?

Sundhedsplatformen er et velafprøvet system. Sundhedsplatformen bliver udviklet i takt med de kommende års behov og økonomi. Epic videreudvikler løbende systemet, så det bliver ved med at være opdateret til et moderne sundhedsvæsens behov.​

Hvornår har investeringen i Sundhedsplatformen tjent sig hjem?

Ifølge Sundhedsplatformens beregning vil investeringen tjene sig hjem på omkring ti år. Blandt andet fordi mange gamle systemer ikke skal vedligeholdes.

Der er desuden en forventning om, at der bliver sparet penge som følge af færre sengedage og genindlæggelser, fordi det bliver nemmere at planlægge effektive ​behandlingsforløb.

Samtidig skal dyre undersøgelser ikke laves på flere sygehuse, fordi sygehusene kan se hinandens resultater. ​

Hvem har lavet Sundhedsplatformen?

Amerikanske Epic har udviklet det it-system, som Sundhedsplatformen er baseret på. Epic blev valgt efter et udbud, hvor fem leverandører gav tilbud på at løse opgaven. Her leverede Epic det bedste bud. Blandt andet ud fra funktionalitet, økonomi, implementering, samarbejde og teknik.

Epic har NNIT (tidligere Novo Nordisk IT) som underleverandør på opgaven med Sundhedsplatformen.

Havner patientdata i USA?

Data om patienter ligger på regionernes servere i Ringsted og Hvidovre. Epics medarbejdere har begrænset adgang til patientdata i Sundhedsplatformen for at kunne udføre vedligehold og fejlretning i systemet. 

Hvis der opstår fejl i systemet, er det nødvendigt for EPIC, at de kan se de data, der var til stede, da fejlen opstod. Adgang sker i henhold til gældende sikkerhedsstandarder. Det er kun autoriserede personer, der har adgang.

Oprettet
24.01.19
Opdateret
11.02.20
Link til denne side:
Andre sider under Om Sundhedsplatformen